Lærerrommet: Livsmestring, kan det læres?

Hvordan kan livsmestring læres bort i et klasserom? Hva med elever som ikke lærer seg de rette mestringsteknikkene?

Dette er blant spørsmålene i episode 32 av podkasten Lærerrommet.

Hør på episoden direkte her:

Episode 32: Livsmestring, kan det læres?

Du finner også episoden i disse podkastkanalene:

Apple iTunes: Her finner du episoden i avspilleren
SoundCloud: Her finner du episoden i avspilleren
Acast: Her finner du episoden i avspilleren
Spotify: Her finner du episoden i avspilleren


Psykisk helse på timeplanen

Folkehelse og livsmestring er et av de tverrfaglige temaene som kommer inn i skolen med fagfornyelsen. I episoden fokuserer vi på psykisk helse-delen av livsmestring.

Episodens gjester er lærer Ida Brekke ved Rykkinn skole i Bærum og Arne Holte, professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo.

Lærer Brekke underviser allerede elever i livsmestring, og bruker ulike program til det.

– Det er vanskelig for elever å lære om de ikke har det greit med seg selv og med dem rundt seg. Så ved at vi jobber med psykologisk førstehjelp, for eksempel det å sortere tanker eller konfliktløsning, det gjør at elevene er roligere når vi har andre timer slik at de får med seg det de faktisk skal lære i de ulike fagene, sier læreren.

Holte sier dette om psykisk helse:
– Det er veldig enkelt, det dreier seg om å kunne regulere følelsene sine. Det betyr å kjenne dem igjen, sette navn på dem og uttrykke dem. Det dreier seg om å kunne tenke fornuftig og å kunne styre atferden sin og å kunne opprettholde gode relasjoner til andre.

For alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning. Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre.

Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.

Her finner du alle Lærerrommets episoder.