Lærere går ut av yrket

Selv om skolen mangler utdannede lærere velger 1 av 3 personer med lærerrettet utdanning bort skolen som arbeidsplass. Foto: Katrine Lunke

1 av 3 med skolerettet lærerutdanning jobber ikke i skolen og det er vanligere å gå ut av læreryrket enn å komme tilbake. Dette kommer fram i to rapporter som nylig er lagt fram av SSB.‬

Publisert 25.06.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

– Vi er ikke overrasket over funnene, sier nestleder i Utdanningsforbundet Terje Skyvulstad.
Han er helt sikker på at vi trenger disse lærerne i skolen og må legge forholdene til rette for at de kan komme tilbake.

Verdsettes ikke

SSB (Statistisk Sentralbyrå) sine tall viser at hele 33 100 personer med skolerettet lærerutdanning har sitt hovedarbeidsforhold utenfor skoleverket. Over 93 prosent av de lærerutdannede i alderen 22-61 år er i arbeid. Av disse er rundt 7 700 i skolesektoren, 4 900 i andre næringer der lærerutdanning er særlig relevant og 20 500 i øvrige næringer. Sammen med de 6 700 ikke-sysselsatte med skolerettet lærerutdanning utgjør dette i underkant av 39 800 personer. Dette vil si at vel 1 av 3 med skolerettet lærerutdanning ikke er sysselsatt i skoleverket.

Læreryrket er utrolig givende, men også krevende. SSBs funn viser at yrket ikke anerkjennes og verdsettes godt nok.Terje Skyvulstad

Arbeidsmarkedet fungerer dårlig

Skyvulstad har erfart at mange som har forlatt læreryrket og skolen sier at de kunne tenkt seg å gå tilbake, men de vil ikke gå ned i lønn. Derfor må lærerens lønnsvekst opp på nivå med det andre med tilsvarende utdanning har, mener Utdanningsforbundet.

– At nesten 40 000 lærerutdannede har valgt seg arbeid utenfor skoleverket er den reelle årsaken til lærermangelen som rammer så mange. I arbeidsmarkedet må arbeidsgivere tilby arbeidstakerne konkurransedyktige vilkår for å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft, mener Skyvulstad.

– Kommuner og fylkeskommuner har alle muligheter til å tilby lærerne sine høyere lønn og andre goder som effektive seniortiltak, nedskrivning av studielån, subsidiert barnehage og mindre undervisningsplikt for å lokke dem til skolen, sier han.

Beregninger fra GSI viser at lærere uten lærerutdanning hadde ansvaret for minst 1,8 millioner undervisningstimer i grunnskolen dette skoleåret.

– Altfor mange barn og unge har i dag ikke en utdannet lærer. Dette skjer samtidig som at Norge har mer enn nok lærere. Problemet er bare at altfor mange av dem ikke jobber i skolen, sier Skyvulstad.

Tiltak

Utdanningsforbundet har noen klare anbefalinger på hva som kan gjøres for å få flere lærerutdannede tilbake til skolen;

  • Vi må ha mindre klasser og mer tid til hver enkelt elev. Den totale belastningen i yrket må reduseres.
  • Vi må få anledning til mer fokus på fag og undervisning og må tilbys relevante fag vi føler vi er gode på.
  • Vi vil ha mer fokus på personalledelse og personalutvikling, og ha styrket skoleledelse.
  • Vi må få nødvendige ressurser til undervisningsmateriell.
  • Statusen til yrket må øke. Lønn må tilnærmet matche den de har nå utenfor skoleverket.

SSB sine rapporter kan du lese her

Og her

Signert

Terje Skyvulstad

1. nestleder