Kveldsseminar fagfornyelsen: Naturfag

Naturfag engasjerer! Onsdag holdt Utdanningsforbundet kveldsseminar om faget i forbindelse med fagfornyelsen. Foto: Stian Seland/Flickr.

Fristen for siste innspillsrunde i fagfornyelsen er 18. juni. Onsdag klokken 18.00 kan du få med deg kveldsseminaret om naturfag.

Publisert 04.06.2019

Fornyelsen av de gjennomgående fagene i skolen er nå inne i siste fase og Utdanningsdirektoratet har nå alle disse læreplanene ute til høring. Utdanningsforbundet ønsker aktivt å bidra til at flest mulig av våre medlemmer engasjerer seg i debatten om de nye læreplanene. Det er nå vi har sjansen til å komme med innspill! Onsdag kveld har du muligheten til å sette deg bedre inn i naturfag når vi inviterer til kveldseminar. Under her kan du se seminaret i opptak.

Se fagfornyelsens seminar om naturfag her

 

 

Det er fortsatt plasser igjen på seminaret – meld deg på her. 

Onsdagens program

Kort presentasjon av fagfornyelsen
v/ Einar Ove Standal, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet

Orientering om innhold og prinsipper i forslaget til nytt naturfag
v/ Aud Kjæret, leder av læreplangruppen for naturfag
• Hva er naturfagets egenart i høringsutkastet?
• Hvordan er det lagt til rette for dybdelæring?
• Tverrfaglige temaer. På hvilken måte kommer de til uttrykk i faget?
• Hvordan er sammenhengen mellom faget og overordnet del?
• Hva slags dannelsesideal kan vi lese ut av forslaget til naturfag?
• Hvordan er forholdet mellom kompetanser og innhold?
• Sammenhengen mål – vurdering?

Kommentarer til høringsutkastet

v/Ane Krogsæter Aarre, assisterende rektor, Persbråten videregående skole og medlem av Utdanningsforbundets læreplannettverk i naturfag 
v/ Svein Sjøberg, professor emeritus i naturfagenes didaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo
v/Liv Oddrun Voll, universitetslektor ved Naturfagsenteret

Plenumsdiskusjon

Kveldsseminaret er gratis og åpent for alle. Enkel servering. Velkommen!