Se Klimaseminaret 2019

På Klimaseminaret 2019 snakket vi om hva slags utdanning framtidens elever trenger, og hvilke muligheter de nye læreplanene som kommer i 2020 gir.