Kjente satsinger fra ny regjering

Mann med briller i skjorte og dressjakke ser inn i kamera.
Den første reaksjonen fra Utdanningsforbundets leder Steffen Handal på den nye regjeringsplattformen til Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre er at partiene viderefører kjente satsinger fra den borgerlige siden.

– Her er det mange kjente tiltak og vi ser ikke at Krf har satt noe stort preg på utdanningspolitikken i den nye regjeringsplattformen, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Publisert 18.01.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Den første reaksjonen fra Utdanningsforbundets leder Steffen Handal på den nye regjeringsplattformen til Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre er at partiene viderefører kjente satsinger fra den borgerlige siden.

– Jeg kan ikke se at Krf har satt noe stort avtrykk i den nye regjeringsplattformen når det gjelder utdanningspolitikken, sier han.

Vil innføre realfagstime

Den største, og kanskje mest overraskende nyheten, er at regjeringen vil legge til en ny realfagstime i skolen.

– Dette blir ressurskrevende. Det er uklokt å endre på dette midt under arbeidet med fagfornyelsen. Det har vært en ensidig oppmerksomhet om realfag fra denne regjeringen. Dersom timetallet i skolen skal økes, burde også andre fag vurderes. Denne utvidelsen av timetallet skjer samtidig med at vi har svært store utfordringer med å rekruttere og beholde lærere i skolen. Dette kan bidra til større lærermangel, kommenterer han, og fortsetter:

– Samtidig er det positivt at regjeringen tar ansvar for innføringen av minstenormen for lærertetthet, og lover å videreføre arbeidet.

 

Det er mange saker her som vi kommer til å diskutere med regjeringen og de fire partiene i ukene og månedene framover. Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

 

Stadfester 50 prosent barnehagelærere

Den nye regjeringen stadfester at den over tid vil øke andelen barnehagelærere i barnehagene til 50 prosent.

– En større andel barnehagelærere vil styrke kompetansen i barnehagene og gi barna et bedre tilbud. Derfor skjønner vi ikke hvorfor ikke regjeringen vil tidfeste når denne andelen skal nås. Det hadde de en gylden mulighet til å gjøre nå, men vi skal fortsette jobben med å få dette på plass, sier Handal.

Han er også skuffet over at en styrking av bemanningen i barnehagen ikke er nevnt i plattformen. Handal skulle også gjerne sett at barnehagelærerutdanningen får en bedre finansiering gjennom en kategoriheving.

– Det har sektoren selv ønsket og flere eksperter har gitt en klar anbefaling om at det må til, sier Handal.

Omfattende plattform

Regjeringen vil ha en gjennomgang av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet sammen med partene.

– Dette er i og for seg bra. Men det skulle vært gjort i forbindelse med fagfornyelsen, og ikke i etterkant slik regjeringen legger opp til, mener han.

Regjeringsplattformen er omfattende, og det er mange punkter under utdanning, arbeidsliv og andre tema, som Utdanningsforbundet nå skal gå grundigere inn i.

– Det er mange saker her som vi kommer til å diskutere med regjeringen og de fire partiene i ukene og månedene framover, sier Steffen Handal.

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet