Hvordan skal vi takle rasisme i skolen?

Fikk du ikke med deg vårt kveldskurs om rasisme i skolen? Her finner du opptak av alle foredragsholderne.

Her ser du opptak fra kveldseminaret:

Kveldskurs rasisme i skolen

31.januar arrangerte Utdanningsforbundet kveldsseminar på Lærernes hus i Oslo om rasisme i skolen. Utdanningsforbundet mener det er viktig at lærere og ledere har god kunnskap om hva rasisme er og hvordan det kan forebygges.

– Skolen bidrar til å forme unges menneskesyn og holdninger. Derfor er det viktig at vi tar tak i dette, sier Utdanningsforbundets Ann Mari Milo Lorentzen som ønsket velkommen til seminaret.

Oss og dem

Lorentzen er leder for Utdanningsforbundets Likestillings- og diskrimineringsutvalg.  I innledningen sin trakk hun fram debatten i vinter rundt Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten?»

– Michelet påpeker at jøder ikke var klart inkludert i den norske «vi-følelsen» på 30 og 40-tallet, selv om de var norske statsborgere. Jødene var, for ganske mange nordmenn, de andre. Denne sorteringen i oss og dem ble skjebnesvanger, sier Lorentzen.

Selv om det nå er gått mer enn 75 år siden disse hendelsene, viser debatten at det er sterke følelser som settes i sving når dette temaet tas opp.

– En viktig årsak til det er nok at de historiene Marte Michelet løfter fram, forstyrrer den forestillingen vi har hatt om at her hersket likeverd, inkludering og solidaritet. Også i dag er det sånn at vi bærer på forestillinger om et likestilt og inkluderende Norge, som kan skyggelegge urovekkende tendenser i en annen retning enn det offisielle bildet, sier Lorentzen.

Nye undersøkelser viser at mange barn og unge med minoritetsbakgrunn i Norge utsettes for rasisme. Dette kan gi seg utslag i sosial utestengelse, vold og mobbing fra medelever, men også nedvurdering og lave forventninger fra lærere.

Lærer ikke om rasisme

Forfatter og scenekunstner Camara Lundestad Joof har hatt forestillinger om blant annet rasisme på flere hundre skoler i Norge de siste årene. I sin innledning fulgte hun opp debatten om det idealiserte norske selvbildet og hvordan dette arter seg i skolen.

– På skolen får man beskjed om at man er helt likestilte og like mye verdt uavhengig av hudfarge samtidig som man erfarer noe helt annet i hverdagen. Det var heller ingen på skolen som forberedte meg på diskrimineringen jeg senere skulle oppleve på bolig- og jobbmarkedet, sier Lundestad Joof.

Hun etterlyser større åpenhet om rasisme i skolen og anerkjennelse av at dette er et alvorlig problem for mange elever.

– Det er meningsløst å bli fortalt på skolen at du er helt lik de andre i klassen når du hver uke blir stoppet av politiet fordi de ikke tror sykkelen du sykler på er din, samtidig som dine hvite venner aldri har opplevd å bli stoppet. Det kan være ekstremt provoserende og framkalle et voldsomt raseri, fastslår Lundestad Joof.

Hun mener det er en berøringsangst i skolen for å ta opp disse temaene og oppfordrer lærere til å være modige og ta den vanskelige debatten når rasistiske ord og uttrykk blir brukt i klassen.

Stå i ubehaget

 – Det er veldig vanskelig å ta disse diskusjonene, men det er utrolig viktig at lærere står i ubehaget det er når man setter ned foten og sier at «det uttrykket bruker vi ikke». Den samtalen må man ha hele tiden og man må snakke om det på så enkle måter at alle forstår det.Camara Lundestad Joof

– Når jeg drar rundt på skoler og snakker om rasisme og spør hva de har lært om temaet, så nevner de ofte Martin Luther King eller Rosa Parks, men dette er personer som ikke har noe med deres egen hverdag å gjøre. Lærere må bruke konkrete norske eksempler på hverdagsrasisme. Å vise til nazistene som drepte Benjamin Hermansen adresserer ikke dette problemet. Det gjør tvert imot at vi kan definere rasisme som noe langt unna oss, noe som er helt ekstremt. Men slik er jo ikke rasismen de fleste opplever i Norge, fastslår Lundestad Joof.

Hun mener skolen fortsatt har en lang vei å gå, men at det i hvert fall nå finnes mer fakta om tematikken enn før.

– Det begynner omsider å komme forskningsrapporter og statistikk fra Norge på disse tingene nå. Jeg håper at dere som lærere bruker dette stoffet i undervisningen, avslutter Camara Lundestad Joof.

Program for seminaret om rasisme i skolen 

  • Tidsanvisning for når i opptakene hver enkelt innleder begynner vises først: 
  • 01:25: Ann Mari Milo Lorenzen leder for Utdanningsforbundets Likestillings- og diskrimineringsutvalg innleder. 
  • 09:20: Hva er rasisme? Psykiske mekanismer bak fordommer, stereotypier og hat v/ Sunil Loona, psykolog og styremedlem ved Antirasistisk senter.
  • 55:45: Rasisme som tema i skolen: Endringer i læreplaner, lærebøker og perspektiver på undervisning v/ Åse Røthing, professor, Oslo Met.
  • 01:58:10: Hvordan jobbe praktisk med rasisme i skolen v/Camara Lundestad Joof forfatter.
  • 02:28:18 Panelsamtale starter med spørsmål fra salen.

Kveldskurset var et samarbeid mellom Utdanningsforbundet, Pedagogstudentene og Antirasistisk senter.
Her hører du vår podkast med Camara Lundestad Joof og Guro Sibeko om rasisme i skolen 

Her finner du rapporten til Antirasistisk senter om opplevd rasisme blant ungdom 

 

Sitert

Avbildet: Ann Mari Milo  Lorentzen
Ann Mari Milo Lorentzen