Hvor langt har fagfornyelsen kommet?

Det er bare et drøyt år til nye lærerplaner tas i bruk i de fleste fag og på de fleste trinn i grunnskolen og på videregående.

Ved skolestart august 2020 skal de fleste elever fra barneskole til videregående ta i bruk nye læreplaner. Nå begynner forslagene til læreplaner å bli klare.

Publisert 13.02.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Fra skolestart 2020 skal nye læreplaner tas i bruk i de fleste fag på de fleste trinn fra grunnskolen til og med videregående. Det er en omfattende prosess som Stortinget har lagt opp til, og som man nå har kommet langt i.

I 2017 og våren 2018 ble kjerneelementer – det viktigste elevene skal lære – i hvert fag utviklet, etter stort engasjement fra lærerstanden. I hver av innspillsrundene kom det flere tusen innspill. Arbeidet var et forarbeid til utvikling av læreplanene, og kjerneelementene ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet i juni 2018.

Legger frem læreplaner i mars

Nå har læreplangrupper nedsatt av Utdanningsdirektoratet (Udir) utviklet læreplaner i de forskjellige fagene. Høsten 2018 la de frem sine første, høyst foreløpige utkast, som det også var innspillsrunde på – også det med flere tusen tilbakemeldinger fra en svært aktiv lærerstand.

Læreplangruppene, bestående av lærere og øvrige fagfolk i sektoren, leverte så sine endelige utkast til nye læreplaner til Udir den 25. januar. Nå er det en intern prosess i direktoratet frem til 15. februar, så skal de endelige læreplanforslagene sendes til Kunnskapsdepartementet.

Når departementet har ferdigstilt de endelige forslagene til læreplaner, skal disse så legges ut på offentlig høring rundt den 18. mars og frem til 15. juni, før de endelige læreplanene så vedtas.

Utdanningsforbundet oppfordrer alle sterkt til å komme med sine innspill til den siste høringen før de endelige læreplanene blir fastsatt!

Læreplanene vil så være klare innen 1. november 2019, hvor skoler, skoleeiere og lærerutdanningene skal få mulighet til å forberede seg på å ta det nye læreplanverket i bruk. Ved skolestart 2020 er det disse læreplanene som gjelder og skal tas i bruk på 1.-9. trinn og Vg1. For skoleåret 2021-22 skal 10. trinn og Vg2 ta dem i bruk, og i skoleåret 2022-23 er det Vg3 sin tur.

Her kan du se skissene til nye læreplaner som ble lagt ut høsten 2018.

Yrkesfag

Også i yrkesfag skal nye læreplaner tas i bruk fra skolestart 2020. Her startet prosessen noe senere enn i grunnskolen/studieforberedende på videregående, men høsten 2018 startet arbeidet med å utvikle læreplaner i følgende utdanningsprogram på Vg1:
• bygg- og anleggsteknikk
• design og tradisjonshåndverk
• elektrofag
• frisør-, blomster og interiørdesign
• helse- og oppvekstfag
• informasjonsteknologi og medieproduksjon
• naturbruk
• restaurant- og matfag
• salg, service og reiseliv
• teknikk og industriell produksjon

Den første innspillsrunden startet 18. januar i år, og varer frem til 18. februar. Her kan du komme med dine innspill. 

I mars/april 2019 vil det så være mulig å komme med innspill på kompetansemål og innholdet i hele læreplanen. Det vil også være mulig å komme med innspill i den formelle høringen, som kommer etter dette.

Arbeidet med læreplaner på Vg2 og Vg3 starter i begynnelsen av mars 2019, og en formell høring for Vg2 og Vg3 er planlagt i desember 2019.

Ingen kompetansemål på førstetrinn

Mange vil ha merket seg at det i de foreløpige lærerplanskissene som ble presentert høsten 2018 var lagt inn kompetansemål i enkeltfag på førstetrinn, både i engelsk og matematikk. Innvendingene har vært flere mot dette, noe også Utdanningsforbundet har tatt tydelig opp. Gledelig er det derfor å notere at Kunnskapsdepartementet tidlig i år kom med en klargjøring rundt dette punktet. I sitt svarbrev på en henvendelse fra Udir, skriver Kunnskapsdepartementet blant annet at «Departementet er derfor enig med Udir i at det å innføre kompetansemål allerede etter første trinn i noen fag nå, vil kunne ha flere negative enn positive sider. (...) Departementet mener, som beskrevet over, at vi ikke bør innføre kompetansemål etter første trinn.»