Her er valgkomiteen

Utdanningsforbundets valgkomite oppstilt i en trapp.
1.rad fra venstre:Hilde Holmeide Aandahl, Marit Fulland Danielsen, Kari Holmøy, Mildrid Kronborg Økland, Bjørn Wiik, Maja Jensvoll. 2.rad fra venstre: Alf Reidar Myrset, Lene Hammergren Stensli, Tor Anders Råbu, Vidar Webjørnsen, Geir Røsvoll. Foto: Eli Korsmo

Valgkomiteen til Utdanningsforbundet starter nå sitt arbeid med å finne forslag til kandidater for de viktigste vervene i Utdanningsforbundet. Her ser du hvem som er i komiteen.

Publisert 27.02.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Valgkomiteen er nedsatt av forrige landsmøte i Utdanningsforbundet (2015) og består av de elleve medlemmene du ser under. De skal sammen gå gjennom forslag på kandidater til sentrale verv i forbundet. Disse vervene omfatter blant annet sentralstyremedlemmer og representantskapsmedlemmer. 

Det er landsmøtet til Utdanningsforbundet som i november velger kandidater til de ulike vervene i organisasjonen.

Bjørn Wiik, leder i valgkomiteen
Levanger i Trøndelag
Fylkesleder i Nord-Trøndelag fra 19999-2003 og 2012 – 2019. Tidligere tillitsverv også på klubb- og lokallagsnivå.
Medlemsgruppe grunnskole
Yrkeserfaring fra voksenopplæring, videregående skole og grunnskolen som lærer og rektor.
E-post: bjowii@udf.no

Mildrid Kronborg Økland, nestleder i valgkomiteen
Osterøy i Hordaland
Nestleder Utdanningsforbundet Hordaland fra 2012, tidligere kontaktperson VGO og vara hovedtillitsvalgt fylkeskommunen, tillitsvalgterfaring fra alle nivå i organisasjonen.
Medlemsgruppe VGO
Medlem av sentral valgkomite fra 2012
Medlem av utvalg for organisasjonsutvikling fra 2016
Yrkeserfaring fra ungdomsskole og videregående opplæring, både studiespesialiserende og yrkesfag.
E-post: milkro@udf.no

Kari Holmøy, AU i valgkomiteen
Stavanger i Rogaland
Medlem av fylkesstyret UDF Rogaland, kontaktperson barnehage frå okt 2018. Tidlegare HTV UDF Stavanger 2010 – 2018.
Medlemsgruppe barnehage
Yrkeserfaring frå kommunale og private barnehagar, pedagogisk leiar
E-post: karhol@udf.no

Maja Henriette Jensvoll, AU i valgkomiteen
Bodø i Nordland
Medlem av fylkesstyret i UDF Nordland, kontaktperson UH
Medlemsgruppe UH
Tidligere tillitsverv på klubb-, lokallagsnivå og fylkesstyret.
Medlem av utvalg for organisasjonsutvikling.
Medlem i sentral valgkomite fra 2010.
Yrkeserfaring fra Universitet og høyskole, grunn- og videregående skole
E-post: majjen@udf.no

Marit Fulland Danielsen
Fylkesstyremedlem Akershus
Medlemsgruppe videregående
Kontaktperson VGO
Yrkesfaglærer og VO
Medlem av Yrkesopplæringsnemnd, ULA, faglig råd
E-post: mardan@udf.no

Lene Hammergren Stensli
Oppegård i Akershus
Fylkesleder i Akershus 2012-2019
Medlemsgruppe grunnskole (leder)
Tidligere tillitsverv på klubb og lokallagsnivå
Yrkeserfaring fra grunnskolen som lærer og leder
E-post: lenste@udf.no

Geir Røsvoll
Trondheim, Trøndelag
Lokallagsleder i Trondheim.
Medlemsgruppe grunnskole
Tidligere tillitsverv på arbeidsplassnivå siden 1993 og på lokallagsnivå siden 2007.
Yrkeserfaring fra grunnskolen i Bærum, Oslo og Trondheim fra 1992 – 2010. Tillitsvalgt på heltid siden 2010.
E-post: geiros@udf.no

Hilde Holmeide Aandahl
Kristiansund i Møre og Romsdal
Fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal siden 2009.
Medlemsgruppe barnehage
Yrkeserfaring fra barnehage
E-post: hilaan@udf.no

Vidar Webjørnsen
Oslo
Medlem i fylkesstyret i Oslo siden 2009, kontaktperson FAS
Medlemsgruppe FAS
Arbeidsplasstillitsvalgt i alle jobber siden 1983
Medlem av bydelslagsstyret og hovedverneombud i Stovner bydel
Medlem av samarbeidsutvalg (tilsv. MBU) i Stovner bydel
Yrkeserfaring: førskolelærer i fritidshjem, kontaktlærer i spesialklasse, logoped i spesialpedagogisk førskoleteam og i PPT
E-post: vidweb@udf.no

Tor Anders Råbu
Kristiansand, Vest-Agder
Nestleder i Utdanningsforbundet Vest-Agder siden mars 2017, kontaktperson grunnskole 2008 2017, tidligere lokallagsleder og hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Vennesla.
Medlemsgruppe grunnskole
Yrkeserfaring fra grunnskolen.
E-post: torrab@udf.no

Alf Reidar Myrstad
Jobbar ved Måløy vgs, Sogn og Fjordane fylkeskommune. (Denne ligg i Vågsøy kommune)
Har hatt tillitsverv frå 1998 i lokallag, klubb vgs og fylkesstyre.
Hovudtillitsvald i Sogn og Fjordane fylkeskommune 2008 – 2017
Medlemsgruppe vidaregåande (yrkesfag -> 2017 - > leiar)
Yrkeserfaring elektro.
E-post: alfmyr@udf.no