Har du innspill til fagfornyelsen i yrkesfag?

Mye nytt skjer med læreplanene på yrkesfag fremover. Illustrasjonsbildet viser to elever fra yrkesfag på Ullern videregående skole. Foto: Aksel Jemstad.

Yrkesfagene skal fornyes. Nå har den første innspillsrunden for Vg1-læreplanene startet.

Publisert 30.01.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Fagfornyelsen i grunnskolen og på studieforberedende har fått mye oppmerksomhet det siste året. Prosessen med en fagfornyelse på yrkesfag kom noe senere i gang, mye som følge av et omfattende arbeid med ny struktur for yrkesfagene som involverte mange aktører på myndighetsnivå, arbeidslivets parter og i utdanningssektoren. Nå er første innspillsrunde åpnet.

Målet med fagfornyelsen i yrkesfagene er å få mer attraktive og yrkesrelevante yrkesfag med sterkere tilknytning til arbeidslivet. Noen hovedtrekk i den nye strukturen er tidligere faglig fordypning, flere utdanningsprogram, flytting av fag mellom utdanningsprogrammene og noen nedlegginger av fag.

Omfattende arbeid

Det vil være ulik grad av endringer i de nye læreplanene, men felles for alle læreplanene er at de skal være fremtidsrettet og relevante for elever, lærlinger og for arbeidslivets behov. De skal også ivareta innholdet i ny overordnet del av læreplanverket. Fra skoleåret 2020–21 utvides antall yrkesfaglige utdanningsprogram fra åtte til ti, og fire av utdanningsprogrammene er nye.

Prosessen er nå altså godt i gang, selv om fagfornyelsen for yrkesfagene innebærer et svært omfattende læreplanarbeid. Alle fag skal gjennomgås og forbedres. Det skal utvikles nye læreplaner for over 250 fag som både skal tilpasses endringene i den nye strukturen og til elementene i fagfornyelsen. Samtidig får læreplanene for programfagene ny struktur. Læreplanene skal fortsatt ha kompetansemål, men med utgangspunkt i et fornyet kompetansebegrep. De grunnleggende ferdighetene beholdes, men skal videreutvikles. Samtidig skal det legges til rette for dybdelæring.

Første innspillsrunde

Læreplangrupper for Vg1 hadde oppstart den 15. oktober mens læreplangruppene for Vg2 og Vg3 starter sitt arbeid 1. mars 2019.

Da det ble vedtatt at læreplanene skulle fornyes var Stortinget tydelige på at lærere og ledere i skolen skulle involveres og være sentrale i utformingen. Det kom flere tusen innspill på fagfornyelsen i grunnskolen og studieforberedende, og Utdanningsdirektoratet (Udir) håper også på et stort engasjement nå når fagfornyelsen i yrkesfagene har sin første innspillsrunde. Frem til 18. februar 2019 kan alle gi sine innspill på kjerneelementer og den første delen i læreplanen, «Om faget». I ars/april 2019 vil Utdanningsdirektoratet be om innspill på kompetansemål og innholdet i hele læreplanen.

HER KAN DU GI DINE INNSPILL. FRISTEN ER 18. FEBRUAR.

Vg1-læreplangruppene skal ferdigstill sitt forslag 1. juni 2019. Forslag til Vg1-læreplaner sendes deretter ut på offentlig høring. Forslag til læreplaner for Vg2 og Vg3 sendes på offentlig høring 15. desember 2019. 

Utdanningsdirektoratet legger opp til to åpne innspillsrunder (spørringer) underveis i læreplanarbeidet. Den første spørringen (januar 2019 for Vg1 og mai for Vg2 og Vg3) har hovedvekt på kjerneelementer, mens andre innspillsrunden (mars 2019 for Vg1 og oktober for Vg2 og Vg3) ber om innspill på hele læreplanen. Begge spørringene har kort frist. Dette for å opprettholde kontinuiteten i arbeidet til læreplangruppene.

Prosessen følges tett av Utdanningsforbundet

For Utdanningsforbundet er det vært viktig å sikre sterk representasjon i læreplangruppene. Tross sterk konkurranse om plassene, er Utdanningsforbundet godt representert i alle de ti Vg1- læreplangruppene som nå har startet opp, og vi har tilsvarende sterk representasjon i Vg2- og Vg3-læreplangruppene som starter sitt arbeid 1. mars. Fylkeslagene og de faglige rådene har bidratt sterkt i arbeidet med å finne dyktige og godt kvalifiserte personer til alle læreplangruppene i strukturen.

Her kan du lese mer om læreplangruppene.

I det videre arbeidet med fagfornyelsen ønsker vi å gi våre medlemmer i læreplangruppene tett og god oppfølging. Vi har etablert kontakt med medlemmer i Vg1-læreplangruppene, og vil etablere digitale møteplasser for diskusjoner og arrangere diskusjons- og møtearenaer ved behov. Medlemmer i Vg2- og Vg3-læreplangrupper vil får tilsvarende oppfølging når de starter sitt arbeid. Læreplanarbeidet vil også bli et sentralt tema på møtene i yrkesfaglig forum som er en intern møteplass for Utdanningsforbundets medlemmer i de faglige rådene, sekretariatet og politisk ledelse. Videre har vi allerede avholdt sentrale utviklingskurs om temaet, for tillitsvalgte og ansatte på yrkesfag, og jobber for bedre og flere etterutdanningstilbud for yrkesfaglærere og at utstyrsparken på yrkesfag må oppgraderes.

Hva skjer videre?

I mars/april 2019 vil Udir be om innspill på kompetansemål og innholdet i hele Vg1-læreplanen. Det vil også være mulig å komme med innspill i den formelle høringen, som kommer etter dette.

Arbeidet med læreplaner på Vg2 og Vg3 starter så i begynnelsen av mars 2019, og en formell høring for Vg2 og Vg3 er planlagt i desember 2019.

Etter høringsrundene fastsettes læreplanene slik at de kan tas i bruk. De nye læreplanene blir innført i perioden 2020-2022:

Vg1 – høsten 2020
Vg2 – skoleåret 2021-2022
Vg3 – høsten 2022