Handal gjenvalgt i EIs styre

Education International er en paraplyorganisasjon for over 400 lærerorganisasjoner fra over 170 land med drøyt 30 millioner medlemmer. I styret skal Steffen Handal sitte også de neste fire årene.

Education International (EI) har for tiden sin kongress i Bangkok, Thailand. I dag skulle styret for de neste fire årene velges, med mange gode kandidater fra hele verden.

Steffen Handal har sittet i EIs styre de siste fire årene, og ble torsdag gjenvalgt etter å ha fått svært mange stemmer. Samtidig ble Susan Hopgood gjenvalgt som president.

For første gang i EIs historie ble det også valgt et styre med kvinnelig flertall.

Handal var naturlig nok fornøyd med tillitserklæringen, men understreker at det er mange som skal ha æren for dette.

– Jeg er stolt av Utdanningsforbundet som bruker tid, krefter og ressurser på dette viktige arbeidet internasjonalt. Takk til alle de i forbundet som bidrar på kongressen, men også til alle tillitsvalgte og ansatte som hver eneste dag ser på sitt fagforeningsarbeid fra et internasjonalt perspektiv.

– Dette handler ikke om hva vi arbeider med, men hvordan vi arbeider og hvordan vi kjemper, sier Handal i en kommentar til gjenvalget.

Utdanningsforbundets leder understreker samtidig at de største utfordringene må løses gjennom samarbeid på tvers av landegrensene.

– Jeg ser frem til å fortsette dette viktige arbeidet sammen med fagforeningskollegaer fra hele verden. Sammen er vi sterke, understreker Handal.

Her kan du lese mer om EI og kongressen i Thailand.