Første forhandlinger ferdige i Spekter

Unios forhandlingsleder Eli Gunhild Bye (til venstre) og Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten er enige om de innledende forhandlingene. Foto: Unio.

De innledende forhandlingene i Spekter er gjennomført. Unio kom til enighet med Spekter om forhandlingsløpet for alle andre virksomheter enn område 10, Helseforetak og område 13 Sykehus med driftsavtale.

Publisert 02.04.2019

Det betyr at de videre forhandlingene kan starte opp omgående.

Videre forhandlinger (B-delsforhandlinger) for alle andre enn område 10 Helseforetak og område 13 Sykehus med driftsavtale har frist for å be om bistand fra sentrale parter fredag 3. mai kl. 15.00, og frist for avslutning fredag 10. mai kl. 15.00.

– Vi har en forventning om at virksomhetene har tatt inn over seg de rekrutteringsutfordringer som finnes, og at det gjenspeiler seg i forhandlingene rundt om i virksomhetene. Det sier Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By.

Når det gjelder det videre forhandlingsløpet for helseforetak og sykehus med driftsavtale (område 13), avtales dette senere.

Klikk her for å komme til protokollen