Forstår frustrasjonen etter meklingen

– Jeg provoseres av holdningen KS har møtt oss med i så mange år nå, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet. Foto: Stig Weston

– Dette er ikke et godt lønnsoppgjør, og framfor alt ikke for medlemmene våre med lengst utdanning.

Publisert 24.05.2019

Det er dagen derpå for Utdanningsforbundets leder Steffen Handal. Som forhandlingsleder for Unio i kommunesektoren har han vært igjennom to krevende dager med mekling. To dager der KS ikke viste noen vilje til å legge flere penger i potten til undervisningssektoren.

– Jeg provoseres av holdningen KS har møtt oss med i så mange år nå. Den manglende anerkjennelsen av rekrutteringsutfordringene til læreryrkene, uenigheten om den reelle lønnsutviklingen for lærerne. Dette MÅ ta slutt, sier Steffen Handal.

Han har fått med seg kommentarene på sosiale medier; skuffede lærere som var klare til å streike og som mener at forhandlingsledelsen gav seg for lett. Til dette har han følgende å si:

– Jeg forstår skuffelsen over årets oppgjør. Men vi gikk ikke til mekling med særlig håp om å få til mye i akkurat dette oppgjøret. Når to store hovedsammenslutninger som LO og YS hadde akseptert tilbudet, var økonomien i realiteten låst. Vi prøvde, men KS viste ingen vilje til å øke den totale rammen ytterligere. Unio kommune fikk tross alt en noe høyere samlet ramme enn frontfaget – 3, 46 prosent, mens frontfaget endte på 3,20, fastslår Handal, og fortsetter:

– Men vi fikk til noe vi mener er viktig, vi fikk noen sentrale innrømmelser vi ikke hadde oppnådd hvis vi ikke hadde brutt og gått til mekling. De to utvalgene som nå skal nedsettes vil høyst sannsynlig gi oss en bedre posisjon før hovedoppgjøret i 2020 enn vi hadde i årets tariffoppgjør.

Jeg provoseres av holdningen KS har møtt oss med i så mange år nå. Den manglende anerkjennelsen av rekrutteringsutfordringene til læreryrkene, uenigheten om den reelle lønnsutviklingen for lærerne. Dette MÅ ta slutt. Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

Hvorfor ikke streik?

– Flere medlemmer spør om hvorfor Unio ikke gikk til streik når vi ikke oppnådde mer etter mekling – og frykter at dette har redusert slagkraften vår foran kommende lønnsoppgjør?

– Når vi ikke streiker selv om vi ikke fikk mer penger i dette oppgjøret, er det veldig forståelig at vi også får reaksjoner fra medlemmer som ønsket å ta en kamp. Men vi vurderer situasjonen motsatt: Å gå til mekling er ikke å rope ulv, men å vise at vi har stor avstand og ikke blir møtt godt nok på våre krav. Og at det kan bli streik. Det har hele tiden vært klart at vi sto i en vanskelig situasjon når de andre store hovedsammenslutningene godtok oppgjøret. Dette har vi ikke lagt skjul på. Men det var helt nødvendig for oss å vise KS, og andre, at dette tilbudet ikke var godt nok. At tilbudet innebar å svikte de langtidsutdannede lærerne. Det stempelet og presset skal sitte på KS helt fram til oppgjøret i 2020. Det skal vi sørge for, fastslår Handal.

Han understreker at det samtidig var viktig for forhandlingsledelsen å jobbe for et meklingsresultat.

– Dette gjorde vi vel vitende om at det som da kunne oppnås, var en protokoll som vil kunne styrke vår posisjon inn mot hovedoppgjøret i 2020. Det mener jeg at vi har klart. Jeg mener at vi ville hatt et langt svakere grunnlag for å kunne rette opp i den dårlige lønnsutviklingen for de langtidsutdannede lærerne ved neste oppgjør hvis vi ikke hadde brutt forhandlingene, men akseptert slik LO og YS gjorde.

Viktige protokoller

Handal har registrert at enkelte skuffede medlemmer harselerer med protokollen og utvalgene som skal nedsettes.

– De har liten tro på at dette fører til noe. Det respekterer jeg, selv om jeg mener noe annet. Og nå blir det vår oppgave å vise at utvalgsarbeid kan bety penger i kassa året etter. Og disse utvalgene er faktisk viktige innrømmelser fra KS, påpeker han.

For Unio kommune og Utdanningsforbundet har det lenge vært en stor utfordring at ikke KS anerkjenner den offisielle statistikken over lønnsutviklingen for lærerne, men mener at skoleverket i realiteten har kommet bedre ut enn tallene viser. Å få en felles virkelighetsforståelse av lønnsutviklingen er svært viktig, ifølge Handal. At KS nå endelig åpner for å ta ansvar for å rekruttere og beholde lærerne i skolen – og gjøre dette med tariffmessige tiltak – kan også gi oss verdifull drahjelp inn i neste års lønnsoppgjør.

– I tillegg fikk vi nedfelt viktige formuleringer om den lokale potten som allerede er avsatt i neste års oppgjør. Lærerne har dessverre ofte erfart at disse pengene går til andre yrkesgrupper i kommunene når de skal fordeles. Protokollen peker på at lærerne skal ha minst sin andel – dette var viktig for oss å få på plass, sier Steffen Handal.