Forhandlinger om arbeidstid skole

Hege Mygland i KS og Utdanningsforbundets Steffen Handal møttes tirsdag til forhandlinger om en ny arbeidstidsavtale for skoleverket i KS-sektoren. Foto: Eli Kristine Korsmo.

I dag starter forhandlingene om en ny arbeidstidsavtale for skoleverket i KS-sektoren.

Publisert 12.11.2019

– Vi har ett hovedkrav; en reduksjon i årsrammene for undervisning, med særlig fokus på kontaktlærerne, opplyser Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.

Etter den store lærerstreiken i 2014 er arbeidstidsavtalen for skoleverket forlenget – eller prolongert som det heter på forhandlingsspråket – ved flere anledninger. Dagens avtale går ut ved nyttårsskiftet, og det var KS som valgte å si den opp. Dermed skal avtalen reforhandles, og partene presenterte i dag sine krav til en eventuell ny arbeidstidsavtale for lærerne.

Utdanningsforbundets krav baserer seg på vedtaket fra landsmøtet vårt i forrige uke, der det fastslås:

«Utdanningsforbundet arbeider for at lærerne i skolen skal få reduserte årsrammer for undervisning, og forhindre økt binding av arbeidstiden. Årsrammene generelt må ikke føre til en dårlig arbeidssituasjon, og lærerne må ha mer tid til for- og etterarbeid. Kjerneoppgavene er å forberede og gjennomføre undervisning, samt å utføre nødvendig etterarbeid. Tilstrekkelig tid er en forutsetning for å kunne utføre kjerneoppgavene på en god måte. Lærernes arbeidsår må baseres på elevenes skoleår.

Kontaktlærere har en sentral rolle i skolen, og oppgavene de utfører er viktige for elevenes mulighet til å lykkes. Tidsressurs til kontaktlærer må økes og kontaktlærere må få redusert sine årsrammer for undervisning. Det må også sikres tidsressurs til sosiallærer og sosialpedagogisk tjeneste.»

I tillegg til Utdanningsforbundet sitter blant annet Skolelederforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag ved forhandlingsbordet med KS. Forhandlingsavslutning blir trolig 9. desember. Avtalen omfatter bare KS-området, og inkluderer ikke Oslo som er et eget tariffområde.

Her kan du lese Utdanningsforbundets krav.