Flertallsregjering

Hege Valås, 2. nestleder i Utdannningsforbundet, Fotograf: Stig Weston

Politiske gjennomslag forutsetter nå støtte i posisjonen.

Publisert 01.02.2019

Vi har fått en ny regjering, utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Dette er den første borgerlige flertallsregjeringen på mer enn 40 år. Den politiske plattformen byr, som ventet, ikke på de store overraskelser. Det er for det meste kjente borgerlige satsinger som presenteres.

For Utdanningsforbundet, og resten av fagbevegelsen, vil det selvsagt bli merkbart at rommet for politisk innflytelse endres når vi går fra en mindretallsregjering som hele tiden må finne støtte i Stortinget og til en regjering som kan arbeide i forvissning om at det nødvendige flertall for politikken foreligger i utgangspunktet. Politiske gjennomslag forutsetter nå støtte i posisjonen.

Opposisjonen vil få en noe annen rolle. Under de åtte årene med rødgrønt flertallsstyre oppsto det tidvis frustrasjon i Stortinget, fordi det ble så få debatter med preg av politikkutvikling. Hvordan regjeringen Solberg vil håndtere dette etter at den nå har et sikkert parlamentarisk grunnlag, gjenstår å se.

Vår politikk og våre ambisjoner er de samme. Vi vil møte også denne regjeringen med forventninger og vilje til tett samarbeid, både gjennom Unio og i de kanaler der vi selv er i direkte dialog med regjeringsapparatet. Vi representerer en profesjonskunnskap og en innsikt i hvordan virkeligheten fortoner seg for lærere og ledere som arbeider i barnehage og skole, som ingen andre aktører er i nærheten av å matche.

Regjeringen peker i sin politiske plattform på at den ønsker et velfungerende og effektivt trepartssamarbeid og at den vil videreutvikle det beste i den norske modellen med et likestilt og inkluderende arbeidsliv med høy organisasjonsgrad. Det er vi glade for. Vi vet at dette har enorm betydning. Og vi ser at dette på ingen måte er gjengse formuleringer i de programmer mange andre vestlige regjeringer styrer etter. I Norge har fortsatt trepartssamarbeidet så stor oppslutning at det vil være svært risikabelt, for ikke å si politisk umulig, for noen regjering å legge til grunn at dette samarbeidet skal avvikles.

Vi er fortsatt et land med relativt små forskjeller, selv om de er økende. Vi er fortsatt et land der det er høy tillit til samfunnsinstitusjonene, også til våre folkevalgte organer. Disse trekkene er der fordi vi har mange år bak oss med en form for styring der det fins troverdige arenaer for å balansere styringsmakt med folkelig motmakt. Det er høy grad av åpenhet om politiske strategier, og det er vilje til å lytte til kritiske innspill og debatt.

Når makt skifter hender i vårt land, skjer det med blomster og lykkønskninger. Det er ikke bare symbolsk. Vi gratulerer Erna Solberg med til slutt å ha samlet de borgerlige partiene i et felles regjeringsprosjekt og ønsker denne regjeringen lykke til i arbeidet med å treffe gode beslutninger for landet og for å ivareta våre globale forpliktelser. Dette gjør vi selv om mange utsagn i regjeringsplattformen er i strid med vår politikk. Fordi det uansett er mye å bygge på.

«Barna våre er vårt viktigste ansvar som politikere. De fortjener en trygg oppvekst, enten de er i barnehagen, på skolen, på internett eller i sitt eget hjem. Barns rett til en trygg oppvekst er grunnleggende for å skape et godt samfunn for alle. Regjeringen vil prioritere arbeidet med å sikre gode barnehager og skoler som gir alle barn omsorg, kunnskap og ferdigheter.» Utsagnet er hentet fra regjeringens plattform. Vi lærere vet mye om hva som trengs for å lykkes med dette. Vi har med andre ord mye å samarbeide med den nye regjeringen om.

Artikkelen står på trykk i Utdanning nr. 2/2019.

Signert

Hege Valås

2. nestleder