Erna Solberg: Skal satse på tidlig innsats

Erna Solberg på Utdanningsforbundets landsmøte på Lillestrøm. Foto: Tom-Egil Jensen.

Statsministeren gjestet Utdanningsforbundets landsmøte. I talen sin trakk hun fram viktigheten av tidlig innsats i barnehage og skole. Og at lærere har verdens viktigste jobb.

Publisert 06.11.2019

– Tidlig innsats er regjeringens viktigste satsing i barnehage og skole nå. På fredag legger vi fram de tiltakene som skal bidra til at alle barn og unge skal mestre og lære å trives, uansett hvilken bagasje de har med seg inn i barnehagen og inn skoleporten, sa hun.

Satsingen statsministeren viser til er en ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap.

Solberg poengterte samtidig at regjeringen vil fortsette den store satsingen med etter- og videreutdanning for lærere.

Ikke god nok oppfølging i dag

Statsminister Solberg sa at oppfølgingen av barn og unge som sliter ikke er god nok slik den er i dag. Derfor mener hun at den nye satsingen er så viktig.

– Ingen barn i norsk skole skal behøve å høre at de må ta seg sammen for å lese og skrive riktig, hvis ordene stokker seg foran øyene på dem. Det er vår målsetning, sier Solberg.

– For virkelig å lykkes overfor de som trenger litt ekstra, er vi helt avhengig av dyktige og engasjerte lærere, men også at det er et lokalt støtteapparat rundt dere, sa hun videre.

Derfor vil satsingen ta utgangspunkt i å bygge laget rundt læreren.

– Et lag som inkluderer, med læreren i kjernen, også spesialpedagoger, ppt-tjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste. Og hvor vi styrker samarbeidet mellom foreldre, barnehage, skolefritidsordning og skolen, sa statsministeren.

Godt samarbeid med Utdanningsforbundet

Statsministeren trakk fram samarbeidet med Utdanningsforbundet om de nye læreplanene i grunnskole og gjennomgående fag i videregående skole.

– Der har Utdanningsforbundet og skoler enkeltvis gitt verdifulle innspill i samskapningsprosessen med fagfornyelsen. Det er et stort engasjement som gjør at vi er godt rustet til å iverksette planene fra dag én, sa hun.

Hun var også inne på viktigheten av å få flere til å søke lærerutdanning, at flere fullfører utdanningen og på veiledning av nyutdannede.

– Det må satses mer på de lærerne som er i skolen nå, men også på framtidens lærere. Det må også satses på veiledning av nyutdannede lærere. Derfor jobber vi også sammen med Utdanningsforbundet med prinsipper av god veiledning av nyutdannede, sa Solberg.

Satser på utdanning internasjonalt

Statsministeren ønsker også økt samarbeid med Utdanningsforbundet om utdanning til særlig jenter internasjonalt. Det svarte leder Steffen Handal at Utdanningsforbundet er svært positiv til.

– Utdanningsforbundet har lange og stolte tradisjoner med å jobbe for utdanning for alle internasjonalt. Så vi ser fram til å samarbeide også på dette området, sa han.

Hyllet lærene

Statsministeren hyllet også lærerne i talen sin. Og hun mener kunnskap er selve nøkkelen til et godt og selvstendig liv, og til utjevning av sosiale forskjeller i samfunnet.

– Vi i regjeringen har mange ganger sagt at dere lærere har verdens viktigste jobb. Dere betyr så ekstremt mye for barn i vårt samfunn. Men også for hele samfunnets utvikling. Nettopp fordi barn og unge som ledes av gode lærere, kan utvikle de talentene de har på en helt annen måte enn hvis de ikke møter kunnskap og gode lærere, sa hun.

Du kan se hele talen ved å gå inn på strømmingen på denne siden. Statsministeren taler fra kl. 10.10. Her kan du lese hele talen.

Mer fra landsmøtet 2019