Enighet i Spekter A2

Bjørn Skrattegård, forhandlingsdirektør, Spekter og Martha Nordal, forhandlingsleder for Utdanningsforbundet i Spekter ble torsdag enige om en en overenskomst om A2 for Utdanningsforbundets medlemmer i område 10.

Torsdag 2. mai ble Utdanningsforbundet og Spekter enige om en overenskomst om A2 for Utdanningsforbundets medlemmer i område 10 og 13.

Publisert 03.05.2019

Torsdag 2. mai forhandlet Utdanningsforbundet og Spekter om overenskomst A2 for Utdanningsforbundets medlemmer i område 10 – Helseforetak med sykehusdrift og område 13 – Sykehus med driftsavtale (Lovisenberg). Partene kom til enighet og resultatet ble følgende:

Generelt tillegg på 2,2 prosent

Med virkning fra 1. mai 2019 gis et generelt tillegg på 2,2 prosent til alle medlemmer av Utdanningsforbundet som er omfattet av overenskomsten.

Medlemmer i stilling som pedagog med spesialkompetanse gis ytterligere et tillegg på 0,5 prosent (totalt 2,7 prosent).

Ledere med økonomi- og personalansvar gis ytterligere et tillegg på 0,5 prosent (totalt 2,7 prosent).

Tillegget er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

Med virkning fra samme dato økes minstelønnssatsene slik:

                                                           0 år            4 år          8 år          10 år
Barnehagelærer:                             410.000    425.000    450.000    500.000
Pedagog med spesialkompetanse: 450.000    475.000    510.000    538.000

Generelt tillegg er inkludert i ny minstelønn.

Det gjennomføres ikke lokale forhandlinger på B-dels nivå i 2019.

Presisering i protokollen

Vi har fått en presisering i protokollen på hvilke grupper som omfattes av stilling som spesialpedagog.

Protokollen i sin helhet ligger vedlagt.

– Det var krevende forhandlinger, men vi kom til enighet og har fått et godt resultat for medlemmene våre innenfor rammen av frontfaget.

– Nå er det viktig at resultatet følges opp i helseforetakene» uttaler forhandlingsleder for Utdanningsforbundet, Martha Nordal.

 

Protokollene

Her er protokollen for område 10.

Her er protokollen for område 13.