Enighet i forhandlingene med FUS

Fra venstre: Eli Sævareid, FUS, Gun Hafsaas, Utdanningsforbundet, Herdis Schärer, Fagforbundet, og Christine Ugelstad Svendsen, Delta. Foto: Marius G. Vik/Utdanningsforbundet.

Partene i FUS ble tirsdag ettermiddag enige om årets lønnsoppgjør.

Publisert 27.08.2019

Partene i FUS, Delta, Fagforbundet, FUS og Utdanningsforbundet, ble tirsdag enige om årets lønnsoppgjør.

– Det har blitt et akseptabelt oppgjør, og det ligger på nivå med øvrige lønnsoppgjør i samfunnet.

– Ønsket var å få en fordeling som var på samme nivå som for de barnehageansatte i kommunene og i PBL. Det har vi lykkes med, sier forhandlingsleder Gun Hafsaas.

Utdanningsforbundets medlemmer får generelle lønnstillegg fra 1. mai 2019 på minimum 12.000 kroner. I tillegg er det gitt særskilte minstelønnshevinger fra 1. juli 2019 og 1. januar 2020, slik at minstelønnsnivåene i FUS blir tilsvarende lønnsnivåene for barnehageansatte i kommunal sektor.

FUS er en privat barnehagekjede med om lag 170 barnehager i hele Norge. FUS-barnehagene eies og driftes av Trygge Barnehager. Den enkelte barnehage er organisert som et eget AS og står selv ansvarlig for driften og eier eiendommen. Utdanningsforbundet har drøyt 800 medlemmer i FUS.

Her kan du lese protokollen.

Her kan du se den nye lønnstabellen.

Partene er enige om å avklare AFP-spørsmålet når AFP-partene i privat sektor har avtalt framtidig løsning.