Enige om å forlenge dagens hovedavtale i staten

Håndtrykk

Partene ble i dag enige om å forlenge dagens hovedavtale i staten med ett år. Det betyr at forhandlingene om en ny hovedavtale vil gjenopptas neste høst.

Publisert 06.11.2019

Dagens hovedavtale utløper ved årsskiftet. De fire hovedsammenslutningene Unio, LO, YS og Akademikerne har derfor forhandlet om hovedavtalen med statens personaldirektør denne uken.

Utdanningsforbundet forhandler gjennom hovedorganisasjonen Unio i det statlige tariffområdet.

Les også: Vil forsterke hovedavtalen i staten

Nå er partene enige om å forlenge virketiden for dagens avtale med ett år.

– Hovedavtalen sikrer medbestemmelse i arbeidslivet, og er en bærebjelke i den norske modellen. At stadig flere opplever arbeidslivet som mer autoritært, har vært et viktig argument for oss i arbeidet med å forsterke hovedavtalen, sier Guro Elisabeth Lind, leder av Unio stat.

Lind sier Unio lever godt med en forlengelse av dagens avtale.

– Hovedavtalen i staten er i hovedsak god, men noen områder kan forbedres og forsterkes. Det blir vårt fokus også når forhandlingene starter igjen neste høst, sier Lind.