Endring i sammensetning av representantskapet

Utdanningsforbundet gjennomfører sitt landsmøte på Lillestrøm. Foto: Tom-Egil Jensen.

Landsmøtet har vedtatt å endre vedtektene slik at sammensetningen av representantskapet på en bedre måte skal speile bredden i organisasjonen.

Publisert 05.11.2019

På landsmøtets første dag ble sentralstyrets forslag om ny sammensetningen av representantskapet vedtatt. Endringene landsmøtet gikk inn for innebærer at:

Representantskapet består av 51 representanter. Dette tallet inkluderer sentralstyret og fylkeslederne. De øvrige representantene velges av landsmøtet. Alle fylkeslag skal være representert blant disse, og de skal representere ulike medlemsgrupper og nivå. Representantskapet skal samlet sett reflektere bredden i organisasjonen.

Ønsker å involvere og utvikle representantskapet

Sammensetningen endres til dels på grunn av at sammensetningen tidligere har tatt utgangspunkt i 19 fylkeslag. Men også fordi sentralstyret i større grad ønsker å utvikle representantskapet som arena.

Per nå er det 13 fylkeslag i Utdanningsforbundet, men fra 1.8. 2020 vil det være 11 fylkeslag.

- Representantskapets funksjon, oppgaver og sammensetning er viktig for organisasjonen. Vi har hatt diskusjoner om hvordan vi ønsker å utvikle denne arenaen. Hvilke saker som er viktige og hvordan vi i større grad kanskje kan gjøre det mer politisk, sa sentralstyremedlem Stine Christensen Holtet fra talerstolen.

Det var da hun presenterte sak 4. 2 Vedtektsendringer (tema 1, 2 og 8) for landsmøtet.

Representantskapet møtes minst to ganger i året for å behandle melding og årsregnskap fra sentralstyret, saker som gjelder fordeling av midler, og saker av overordnet og prinsipiell betydning.

Vil nå utover fylkesnivå ved representasjon

Det skal fortsatt være like mange representanter, men med færre fylkeslag blir det flere representanter som velges av landsmøtet. I tillegg skal de som velges på landsmøtet representere alle fylkeslag og ulike medlemsgrupper og nivå. Tidligere skulle de som ble valgt på landsmøtet velges fra hvert sitt fylkeslag, og ikke fra ulike nivå.

- SST mener det er gode grunner til å peke særskilt på behovet for at andre nivå enn sentralt og fylkeslag bør være representert. Hovedbegrunnelsen i forslaget handler om å nå utover fylkesnivået, sa Holtet videre.

Det var kommet inn rundt 80 forslag til endringer av vedtektene totalt innen fristen 1. juni. SST har diskutert alle forslagene i flere omganger. Du finner de nye vedtakene på landsmøtesiden etter hvert som endringene blir vedtatt.

Her ser du alle sakene landsmøtet tar stilling til 

Her finner du alle vedtakene

Mer fra landsmøtet 2019