Dette er det nye sentralstyret

Landsmøtet i Utdanningsforbundet har valgt nytt sentralstyre. Sentralstyret sitter fra og med 2020 og ut 2023. Valgkomiteens innstilling fikk flertall.

Det nye sentralstyret trer i kraft fra 1. januar 2020, og består av ti faste medlemmer i tillegg til leder og to nestledere:

 • Steffen Handal, leder
 • Terje Skyvulstad, 1. nestleder
 • Hege Valås, 2. nestleder
 • Ida Næss Hjetland
 • Jan Morten Loftesnes
 • Simon Malkenes
 • Thom Jambak
 • Marit Himle Pedersen
 • Inger Grødem Haraldsen
 • Tormod Korpås
 • Siri Skjæveland Lode
 • Ann Mari Milo Lorentzen
 • Turid Buan Øfsti

Det er også valgt tre møtende varamedlemmer og fem ikke-møtende varemedlemmer til det nye sentralstyret.

Møtende vara er:

 • Bente Haug
 • Royne Kristoffer Berget
 • Terje Vilno

Ikke-møtende vara er:

 • Hanne Fehn Dahle
 • Trygve Svenning
 • Hege Sletvold Slørdahl
 • Anne Yun Rygh
 • Eirik Bäcklund

Alt om landsmøtet 2019

Slik ble kandidatene foreslått

Valgkomiteen har fått inn 14 forslag til kandidater fra medlemmer og klubber via en nettportal, og 15 forslag via organisatorisk behandling på lokallags- og fylkesårsmøter. Valgkomiteen har også funnet fram til kandidater på egen hånd.

Her kan du lese mer om kandidatene og se hele saken om valg. Se også foreløpig vedtak her.