Blir vi 9000 ledermedlemmer i løpet av våren?

Mange mennesker sitter i en sal.
Utdanningsforbundet øker stadig i antall ledermedlemmer. Dette bildet er fra Styrerkonferansen som hadde rekordmange deltakere i 2018. Foto: Eli Kristine Korsmo

Stadig flere skoleledere, styrere og andre ledere i utdanningssektoren ønsker å bli medlem i Utdanningsforbundet. På to år er det blitt over 900 flere ledermedlemmer.

Publisert 04.02.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

– I dag har Utdanningsforbundet 8957 ledermedlemmer. Det er 931 flere medlemmer enn i januar 2017. Da var tallet helt nede i 8026, sier Tormod Korpås, som leder det sentrale lederrådet i Utdanningsforbundet.

Mellom årene 2010 til 2016 opplevde forbundet en jevn nedgang i antall ledermedlemmer. Fra januar 2017 har imidlertid medlemstallet økt markant.

– Det at vi mistet ledermedlemmer utfordret hele organisasjonen vår. Vi er en profesjonsorganisasjon, og da må vi også være attraktive for profesjonens ledere.

Vil du bli medlem? Meld deg inn her!

Skal føle seg ivaretatt

Landsmøtet 2015 vedtok at Utdanningsforbundet skal sette i gang tiltak som videreutvikler oss til å bli et naturlig valg for ledere. Derfor startet vi arbeidet med en lederoffensiv.

Målsettingen med lederoffensiven er at ledermedlemmene skal føle seg godt ivaretatt i organisasjonen vår og at vi skal være det naturlige fagforeningsvalget for ledere i sektoren.

– Lederoffensiven har bidratt til økt oppmerksomhet om ledermedlemmer i og utenfor vår organisasjon. Samtidig har det også ført til at vi i våre politiske saker har hatt mer søkelys på ledelse og sørget for å ha med det perspektivet i høringssvar, møter med politikere, media og så videre, sier Korpås.

Her finner du alt om lederoffensiven

Synet på hvordan skoler og barnehager bør ledes er nok der vi skiller oss mest fra rene lederorganisasjoner. Vi har alltid stått for en profesjonsnær ledelse som står i sterk kontrast til den «ovenfra- og ned» ledelsen som fikk utvikle seg gjennom 2000-tallet. Tormod Korpås, leder for det sentrale lederrådet i Utdanningsforbundet

Møter konkurranse

Han opplever at «kampen» om ledermedlemmene er større enn før og at andre fagforeninger konkurrerer om de samme medlemmene.

– Vi blir utfordret av organisasjoner som kun henvender seg til ledere, og konkurransen har bidratt til at vi anstrenger oss desto mer for å være den riktige organisasjonen for ledermedlemmer. Det er viktig å vise fram hvorfor vi mener de bør velge oss.

Utdanningsforbundet er den klart største fagforeningen i utdanningssektoren, og har derfor den beste muligheten til å påvirke.

– Vi er også en profesjonsorganisasjon som bidrar til å knytte lærere og ledere tettere sammen i arbeidet med den gode barnehage og skole. Synet på hvordan skoler og barnehager bør ledes er nok der vi skiller oss mest fra rene lederorganisasjoner. Vi har alltid stått for en profesjonsnær ledelse som står i sterk kontrast til den «ovenfra- og ned» ledelsen som fikk utvikle seg gjennom 2000-tallet, sier Korpås.

Roser tillitsvalgte

Han roser alle tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag som står på for å rekruttere og beholde ledermedlemmene i organisasjonen.

– Jeg er imponert over den innsatsen våre tillitsvalgte på lokal- og fylkeslagsnivå har gjort i forbindelse med lederoffensiven. Vi har et stort apparat av tillitsvalgte som står klare til å hjelpe når det er behov for det, og vi blir stadig bedre på å møte ledere på deres premisser. Hvis vi fortsetter på samme måten når vi 9000 ledermedlemmer i løpet av våren, sier han entusiastisk.

Sitert

Tormod Korpås