Bli med på Klimabrølet 30. august

Blir du med på Klimabrølet 2019?

Utdanningsforbundet oppfordrer alle medlemmer som ønsker å vise sitt engasjement i klimasaken til å stille opp.

Publisert 26.08.2019

Klimabrølet arrangeres på ettermiddagen fredag 30. august, rett etter elevenes klimastreik.

Markeringen er partipolitisk uavhengig og åpen for alle som er opptatt av klimakrisen. Klimabrølets overordnede mål er å si fra om at politikerne må treffe tiltak som gjør at vi kan begrense global oppheting til 1,5 grad. Dette er i tråd med Paris-avtalen, som nesten alle land i verden allerede har sluttet seg til.

– Klimakrisen er en enorm utfordring som krever noe av oss alle. Vi vil ta vår del av ansvaret, men vi forventer også at politikerne fører en mer ambisiøs klimapolitikk. Omstillingen til et mer klimavennlig og bærekraftig samfunn er nødvendig og det haster. Én måte å påvirke på, er ved å vise et folkelig engasjement, og det opplever vi at Klimabrølet er et uttrykk for. Derfor vil vi oppfordre alle som ønsker å vise et engasjement til å stille opp, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.

Om du ikke ønsker å brøle, kan du delta uten å brøle. Det viktigste er folkelig deltakelse. Arrangørene tror Klimabrølet kan bli norgeshistoriens største markering.

I Oslo starter markeringen foran Stortinget kl 15.00. Se klimabrolet.no eller søk opp Klimabrølet på Facebook for å finne markeringen nærmest der du bor.