Arendalsuka: Se og les om våre debatter her!

Viktig diskusjon: Hva med dannelsen? Har den fortsatt en plass i skolen? Se debatten i lenken på denne siden.

Lager vi gagns mennesker i skolen, eller tar prøver og prestasjonspress all tid?

Publisert 12.08.2019

Onsdag 14. august inviterer Utdanningsforbundet og Arendalsuka til en spennende og viktig debatt som en del av hovedprogrammet.

Klikk på lenka og se denne skoledebatten i opptak. 

I debatten som foregår i Arendal kulturhus fra klokka 1630 onsdag, spør vi: Har vi glemt dannelsesaspektet i skolen, vektlegges bare målbare resultater?

Utdanningsforbundet er nå på plass under den pågående Arendalsuka og deltar i flere debatter og arrangementer. Flere av debattene streames, så klikk deg inn påarrangementene for å se på fra der du er.

I Arendal er nå politikere, organisasjoner, næringsliv og media samlet til innholdsrike dager. 

Flere debatter

Tirsdag morgen deltar leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet i debatten «Den demokratiske skolesekken - fra læreplan til praksis.». HL-senteret er blant arrangørene av debatten som tar utgangspunkt i den den nye læreplanen. Hva betyr det i praksis betyr for læreren når 6-åringer skal utdannes til å bli engasjerte, historiebevisste og demokratiske medborgere? 

Samme dag deltar Sentralstyrets Tormod Korpås i den aktuelle debatten om kunstig intelligens i skolen. Les mer om den her. 

Onsdag er nestleder Terje Skyvulstad  en av deltakerne i en debatt om nettmobbing. «Hvor langt inn på elevers mobiler strekkes skolens ansvar seg?» er debattens tittel. 

Skoledebatten onsdag har utgangspunkt i et synlig trekk i utdanningsdebatten i de siste årene som er knyttet til tester og testkultur i skolen. Det dreier seg om Pisa, Tims og andre undersøkelser, men er også knyttet til tidsbruk og fokus.

 

Spennende deltakere

Her har professor Øystein Gilje ved Universitetet i Oslo oppspillet sammen med Elevorganisasjonens nye leder Alida de Lange D'Agostino.

Så møter du et politikertett panel i en påfølgende debatt: Her sitter kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H), byråd Inga Marthe Thorkildsen (SV) i Oslo, Sps parlamentariske leder Marit Arnstad og stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Lærer Simon Malkenes debatterer i panelet i denne viktige debatten, og det gjør selvsagt også leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Berit Aalborg, redaktør i avisa Vårt Land, er debattleder.
Velkommen til å følge debatten fra Arendal Kulturhus klokka 1630-18.

Les også om debatten her

Torsdag under Arendalsuka deltar Treje Skyvulstad i to ulike debatter. Den første Elev-, lærling- og mobbeombudene i Norge og setter fokus på elevenes rett til et trygt og  godt skolemiljø. Debattittelen problematiserer dette: «Når er skolemijøet godt nok? Urealistiske forventninger eller gjør skolene en for dårlig jobb? ».

Skyvulstad er også med når den den såkalte mobbeparagrafen debtteres under tittelen «Kapittel 9 A - forbedring eller forverring av skolemiljøet?». Les mer om debatten her

Mandag ettermiddag deltok Steffen Handal i en panelsamtale på skoleskipet Christian Radich om alternative læringsarenaer.

Utdaningsforbundet står også på egen stand, og deltar dessuten på standen til Partenrskap mot mobbing.

Lokallaget til Utdanningsforbundet i Arendal har invitert Steffen Handal til møtet «Treff'n Steffen» tirsdag ettermiddag.