Ansatte med høyere utdanning må prioriteres i årets lønnsoppgjør

Forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal (midten) sammen med Jan Olav Birkenhagen, leder for Akademikerne kommune og forhandlingsleder Mette Nord i LO Kommune, ved oppstart av årets lønnsforhandlinger for kommuneansatte. Foto: Stig Brusegard.

Lønnsforhandlingene i kommunesektoren har startet: – Våre grupper – lærere, barnehagelærere og ansatte i helsesektoren – har merket at de har fått lite ekstra i lommeboken de siste årene. Nå må dette endres slik at høyere utdanning lønner seg bedre enn i dag, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

Publisert 11.04.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Unio kommune overleverte i dag første krav i årets lønnsoppgjør i KS-området. Hovedkravet er at yrkene i kommunesektoren med høyere utdanning innenfor helse, skole og barnehage må gis en tydelig prioritering.

– Årets oppgjør må sikre solid reallønnsvekst og en prioritering som gir yrkesgruppene med høyere utdanning en klart høyere lønnsvekst enn andre. Det er helt nødvendig for å unngå lærerkrise og sykepleierkrise, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

Les Unio kommunes krav nr. 1 her

Her er tilbud nr. 1 fra KS 

Må stille krav til utdanning

Kommunene skal gi innbyggerne gode tjenester av høy kvalitet. Det krever at arbeidsgiverne tenker langsiktig når de skal rekruttere, utvikle og holde på arbeidskraft med høyere utdanning.

– Der det trengs høy kompetanse, holder det ikke å ansette folk uten den utdanningen det stilles krav om i barnehagen, skolen eller på sykehjemmet, sier Handal.

Sliter med å rekruttere og beholde

Kommunene har fortsatt store utfordringer med å rekruttere og beholde mange av Unios medlemsgrupper. Undersøkelser slår fast at det blant annet mangler 5900 sykepleiere (Nav 2018), og framskrivinger viser et underskudd på 28.000 sykepleiere og 5800 lærere fram mot hhv. 2035 og 2040 (SSB).

I dag er det 11 450 ansatte i lærerstillinger i grunnskolen som mangler lærerutdanning (KOSTRA). I tillegg jobber det 4200 personer i barnehagene som ikke oppfyller lovkravet om barnehagelærerutdanning (BASIL).

Kommunesektorens Arbeidsgivermotor 2017 viser blant annet at det for nesten alle kommuner er utfordrende å rekruttere sykepleiere. God faglig rehabilitering med fysioterapeuter og ergoterapeuter er en stor utfordring etter samhandlingsreformen.

Har vært lojale og stilt opp

Handal viser til at Unios medlemmer i de siste oppgjørene i kommunesektoren har vært lojale og stilt opp i lønnsdugnaden og hatt moderate krav.

– Våre grupper – lærere, barnehagelærere og ansatte i helsesektoren – har merket at de har fått lite ekstra i lommeboken de siste årene. Nå må dette endres slik at høyere utdanning lønner seg bedre enn i dag, avslutter Steffen Handal.

Unio kommune forhandler på vegne av nærmere 135 000 medlemmer.

Forbundsvise medlemstall per 1. januar 2019:
Utdanningsforbundet 94 191
Norsk Sykepleierforbund 32 953
Forskerforbundet 399
Norsk Fysioterapeutforbund 2 191
Det norske maskinistforbund 187
Akademikerforbundet 1 634
Norsk Ergoterapeutforbund 1 711
Norsk Radiografforbund 10
Presteforeningen 8
Det norske Diakonforbund 15
Bibliotekarforbundet 937

Frist for partene til å bli enige i årets oppgjør er 30. april klokken 24.00.