– Pensjonistene er en uutnyttet ressurs

Landsmøtet vedtok at pensjonistene skal få større innflytelse i Utdanningsforbundet. Det synes delegat Bjørn Sigurd Hjetland fra Akershus bare er bra.

Utdanningsforbundets landsmøte gikk torsdag inn i sin siste dag, hvor mange vedtak foretas. En av tingene det var knyttet spenning til, var om pensjonistene skulle få større innflytelse i organisasjonen.

Tydelig ønske om større pensjonistinnflytelse

Et av forslagene som kom inn, fra delegasjonene til Østfold, Akershus, Vestfold, Telemark, Hedmark, Oppland og Møre og Romsdal gikk på paragraf 33 i vedtektene, var at leder for sentralt pensjonistråd skal kalles inn til sentralstyremøtene med tale- og forslagsrett, noe de tidligere ikke har hatt.

Sentralstyret og redaksjonsnemda gikk inn for at forlaget skulle avvises, men landsmøtet var tydelig i sin tilbakemelding: Med hele 146 stemmer, mot 44, gikk forslaget igjennom. Det er en av delegatene bak forslaget, Bjørn Sigurd Hjetland fra Akershus, svært fornøyd med.

– Dette er en viktig sak hvor medlemmene i lokallagsårsmøtene har gitt en klar tilbakemelding om at dette er noe de ønsker.

Mener pensjonistene tilfører ro og kompetanse

Han mener sentralstyret nå vil få tilført ny kompetanse som de tidligere har savnet.

– Pensjonistene er en uutnyttet ressurs i organisasjonen. De har stor kompetanse som vi kan og bør gjøre oss nytte av.

– Det er viktig at vi får med innspill fra de voksne lærerne. De bidrar med god og lang erfaring, og har sett trender komme og gå. De har dermed mer ro når det gjelder utviklingen, samtidig som de har tid til å engasjere seg, sier Hjetland.

Pensjonistene utgjør en solid mengde av Utdanningsforbundets medlemsmasse, men kontingentsatsen er naturlig nok betydelig lavere enn for medlemmer i jobb. At de nå skal få større innflytelse i organisasjonen bekymrer ikke Hjetland.

– At alle deler av organisasjonen får innflytelse mener jeg er riktig. Da må det selvsagt også gjelde pensjonistene, mener Hjetland.