– KS provoserer lærerne

Mann uten hår med briller i hvit skjorte og dressjakke sitter ved et bord.
Steffen Handal, forhandlingsleder for Unio kommune og leder i Utdanningsforbundet, synes det er provoserende at KS tilbyr lærerne mindre enn frontfaget. Foto: Eli Kristine Korsmo

– Det er provoserende at KS nok engang forsøker å løse sine tariffpolitiske utfordringer gjennom ikke å ta ansvar for helheten, sier Steffen Handal, forhandlingsleder for Unio kommune og leder i Utdanningsforbundet.

Publisert 02.05.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Natt til 1. mai ble det brudd i lønnsforhandlingene mellom hovedsammenslutningene Unio kommune og Akademikerne, og arbeidsgiverorganisasjonen KS. KS mener at de lengst utdannede lærerne skal få mindre enn alle andre, og sier rett ut at lærerne ikke er prioritert.

– Det er provoserende å erfare at KS nok engang forsøker å løse sine tariffpolitiske utfordringer ved ikke å ta ansvar for helheten, sier Steffen Handal.

Tilbudt mindre enn frontfaget

KS skriver på egne nettsider at «tilbudet fra KS innebærer et meget godt oppgjør for alle ansattgrupper i kommunal sektor, inkludert alle Unios og Akademikernes grupper, selv om høyskolegrupper som sykepleiere, vernepleiere, barnehagelærere og andre er spesielt prioritert i år».

Unio mener at dette er direkte feil. Der andre grupper har en ramme på 3,2 prosent er tilbudet til lærerne på 3 prosent. Et tilbud som ligger under frontfagets ramme på 3,2 prosent, kan neppe karakteriseres som «meget godt».

Lønnsstatikk viser at lærerne som gruppe gjennom de 15 årene KS har hatt forhandlingsansvaret, har hatt en svakere vekst enn andre (dvs. frontfaget). Dermed har lærerne tapt litt nesten hvert år. Hvis lærerne hadde hatt samme lønnsvekst som andre, skulle en lektor ha tjent 50 000 kroner mer enn han gjør i dag.

Målsettingen til Unio i år var å sikre mer enn frontfaget og reallønnsvekst til alle våre medlemsgrupper.

Det hadde vært mulig å komme frem til et resultat der alle lærerne i skoleverket fikk en god reallønnsvekst, samtidig som vi fortsatt kunne hatt rom for det sykepleierløftet Unio også har kjempet for.Steffen Handal, forhandlingsleder for Unio kommune

Hadde mulighet for løsning

Forhandlingsleder i KS Tor Arne Gangsø sier til NRK at «lærere med lang utdanning var ikke prioritert fra kommunesektoren sin side dette året fordi kommunene først og fremst har behov for styrke sin evne til å rekruttere sykepleiere og andre medarbeidere innenfor helse- og omsorgsområdet»

Det er bra at KS er opptatt av å rekruttere til helsesektoren, men KS vet godt at mange kommuner også sliter med å rekruttere og beholde lærere. Men KS styrer nå mot nok en konflikt med lærerne.

– Det hadde vært mulig å komme frem til et resultat der alle lærerne i skoleverket fikk en god reallønnsvekst, samtidig som vi fortsatt kunne hatt rom for det sykepleierløftet Unio også har kjempet for, sier forhandlingslederen.

Lokale forhandlinger i 2020

I det siste tilbudet fra KS var det også lagt inn en forutsetning om avsetning av om lag 1/3 av de disponible midlene til lokale pottforhandlinger i hovedoppgjøret i 2020.

Oppgjøret går nå til mekling med frist 23. mai kl 24.00. Unio kommune forhandler på vegne av 135.000 medlemmer.