– Må beskytte lærere bedre mot vold og trusler

Illustrasjonsfoto. Fotograf: Tom Egil Jensen.

Lærer Clemens Saers tapte sin sak i lagmannsretten der han krevde oppreisningserstatning fra Oslo kommune for grov uaktsomhet.

Publisert 10.12.2019

– Saken viser at det må gjøres mer for å beskytte læreres rett til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Dette er saken retten har tatt stilling til

I 2014 ble Clemens Saers angrepet av en voldelig elev og alvorlig fysisk og psykisk skadet. Hendelsen fant sted da han var i gang med undervisningen.

Den voldelige eleven ble straffedømt for forholdet og dømt til å betale oppreisningserstatning til Clemens Saers, samt erstatning for tap av inntekt. Clemens Saers er også tilkjent yrkesskadeerstatning for skadene han ble påført.

Det saken i lagmannsretten handlet om nå var oppreisningserstatning fra Oslo kommune. Saers mener kommunen har handlet grovt uaktsomt siden det ikke var forebygget og varslet om den potensielle faren eleven representerte.

Saers tapte saken i tingretten og har nå også tapt i lagmannsretten. Han er i tillegg dømt til å betale kommunens saksomkostninger.

En streng dom om grov uaktsomhet

– Utdanningsforbundet har et sterkt engasjement for læreres arbeidsmiljø og beskyttelsen mot vold og trusler. Jeg har derfor stor forståelse for skuffelsen og belastningen det har vært for Clemens Saers å stå i denne saken, sier leder Handal i Utdanningsforbundet.

Han mener dommen er streng:

– Vi ser av dommen at også lagmannsretten har hatt en streng vurdering i spørsmålet om grov uaktsomhet som vilkår for erstatning, sier han.

Må gjøre mer for å beskytte lærere

Handal mener rettsbehandlingen med all tydelighet viser at det er helt nødvendig at det systematiske HMS-arbeidet styrkes for å beskytte læreres rett til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Det er også behov for å tydeliggjøre at taushetsplikten ikke er til hinder for at lærere informeres om potensielt farlige elever.

Støtter saken, men er ikke part

Utdanningsforbundet har ikke vært part i saken, men har inngitt et støtteskriv til lagmannsrettens behandling.

– Clemens Saers var ikke medlem hos oss da hendelsen inntraff, og det er grunnen til at vi ikke har vært ytterligere involvert. Men vi forstår den skuffelse det innebærer og den belastningen det har vært å stå i saken alene og over så lang tid, sier Handal.

Det er ukjent om saken blir anket til høyesterett.

Se tidligere sak: Støtter prinsipiell rettssak om oppreisning for vold mot lærer

I podkasten Lærerrommets episode 22, «Vold i skolen», kan du høre mer om temaet.  Gjestene er hovedverneombud Einar Osnes og rektor Håkon Sætrang.

Hør på episoden direkte her:

Episode 22: Vold i skolen