Verdens lærerdag: Alle barn har krav på en kvalifisert lærer – det krever investeringer

Over hele verden markeres i dag Verdens lærerdag. Samtidig viser en ny rapport at 20 av 28 OECD-land bruker mindre penger på utdanning

– At så mange land kutter i utdanningsbudsjettene er svært bekymringsfullt. I tillegg er det en svært dårlig fremtidsinvestering, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Verdens lærerdag: En god lærer er en god start

Nylig kunngjorde OECD rapporten «Education at a Glance». OECD-rapporten er en tilstandsrapport for utdanning i verden. Den gir data om struktur, økonomi og ytelser til utdanningssystemene i de 35 OECD-landene i tillegg til flere partnerland. Årets rapport gir grunn til bekymring på spesielt ett område: Som følge av finanskrisa i 2008 investerer regjeringer mindre penger på utdanning enn tidligere. Mens høyrere utdanning stort sett ligger på samme nivå som før, er det grunn- og videregående skole som har fått de største kuttene.

264 millioner barn uten skolegang

I dag, på Verdens lærerdag, er det viktig å minne om at det er 70 år siden Menneskerettighetene fastslo at alle barn har rett på gratis, obligatorisk, inkluderende og likeverdig utdanning. Likevel er det fortsatt 264 millioner barn i verden i dag som ikke går på skole.

– Myndighetene i alle land må respektere at utdanning er en menneskerett og dermed ikke noe som kan velges bort. Gratis skolegang og undervisning av kvalifiserte lærere er både en rettighet for den enkelte og en investering som på sikt samfunnsmessig lønner seg, sier Handal.

Mangler kvalifiserte lærere

På verdensbasis mangler vi 69 millioner lærere for at alle barn skal kunne få undervisning av en kvalifisert lærer og at retten til utdanning for alle oppfylles innen 2030. Årets tema på Verdens lærerdag er «Rett til utdanning betyr rett til en kvalifisert lærer».

– Dette temaet er valgt for å minne verden på at retten til utdanning ikke kan oppnås uten kvalifiserte lærere. Dette mener vi i Norge og det bør også gjelde for barn og elever i andre deler av verden, sier Handal.

Han viser til at det dessverre er slik at flere barn og unge får undervisning i overfylte klasserom, av ukvalifiserte og med dårlige læremateriell. Det er jenter, barn med funksjonsnedsettelser, flyktninger, migranter og fattige barn lærermangelen går hardest ut over, fastslår Handal.

I hele verden, som i Norge, må det politisk vilje til for å rekruttere, utdanne og beholde lærere i yrket. Det trengs en målrettet innsats mot urimelig arbeidsbyrde og dårlige kontrakter. International Labour Organization (ILO) og UNESCO understreker at bedre lønns- og arbeidsvilkår, er en utfordring i hele verden. 

Verdens lærerdag

  • Retten til utdannelse betyr retten til en kvalifisert lærer. Det er mye av kjernen i feiringen av Verdens lærerdag 2018 (World Teachers’ Day). Dagen har blitt markert årlig på 5. oktober siden 1994.
  • Lærere har en nøkkelrolle for utvikling av enkeltpersoner og samfunn, og kan motivere og veilede hver enkelt og legge til rette for å lære teori og utvikle ferdigheter som vi trenger for å få et godt liv. Alle land trenger entusiastiske lærere som er faglig trygge og kan hjelpe barn, ungdom og voksne med å forstå det som først kan virke vanskelig.
  • UNESCO har erklært 5. oktober som Verdens lærerdag for å markere og feire framleggelsen av en felles anbefaling fra UNESCO og FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) vedrørende lærernes status som beskriver læreres plikter og rettigheter, og gir internasjonale standarder for læreres utdanning, rekruttering, ansettelse, samt utdannings- og læringsvilkår. Formålet er å styrke lærernes status for å fremme utdanning av høy kvalitet.
  • Markeringen av Verdens lærerdag er et samarbeid mellom UNESCO, UNICEF, UNDP, ILO (International Labour Organization) og EI (Education International) – der Utdanningsforbundet er medlem. (kilde: unesco.org/unesco.no)