Uravstemningen om ny offentlig tjenestepensjon er avsluttet

Unio planlegger en felles offentliggjøring av svarene 23. mai, sammen med LO og YS, ved overleveringen til Arbeids- og sosialdepartementet.

Utdanningsforbundet avsluttet uravstemningen tirsdag 15. mai kl. 16. Sentralstyret har på bakgrunn av resultatet behandlet avtale om ny offentlig tjenestepensjon i møte onsdag 16. mai og diskutert videre oppfølging.

Det er Unio som skal melde tilbake til Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og de øvrige arbeidsgiverorganisasjonene som er parter i det anbefalte avtaleforslaget.

Felles offentliggjøring

Det vil også være kontakt mellom Unio og de øvrige hovedsammenslutningene på arbeidstakersida i forkant av en tilbakemelding til arbeidsgiverne. Unio planlegger en felles offentliggjøring av svarene 23. mai, sammen med LO og YS, ved overleveringen til Arbeids- og sosialdepartementet.

Nærmere informasjon om avstemningsresultatet og sentralstyrets vedtak vil komme så snart de andre partene i avtalen er varslet. Vi forventer at dette kan skje i løpet av 23. mai.