Uravstemningen om ny offentlig tjenestepensjon starter 24. april

Uravstemningen om ny offentlig tjenestepensjon starter tirsdag 24. april og varer til tirsdag 15. mai.

Publisert 16.04.2018

Uravstemningen vil forgå elektronisk via epost og sms, og det vil bli utarbeidet et uravstemningsdokument som medlemmer ansatt i kommuner, staten og helseforetak får tilsendt.

Mer om den nye avtalen:

Før du skal stemme er det viktig at du setter deg inn i hva avtalen betyr. Lenkene under gir en kort forklaring.