Undersøkelser om skolenes bidrag gir liten merverdi

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, mener kunnskapsministeren overvurderer nytteverdien av statistikken fra Udir og leser for mye inn i tallene. Foto: Stig Weston

– Kunnskapsministeren har tatt for mye Møllers tran og overvurderer nytteverdien, mener Steffen Handal om ministerens kommentar til rapporten om skolebidragsindikatorer for videregående opplæring.

Publisert 11.12.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) velger i sin pressemelding å vise til store forskjeller mellom skolene og at det har mye å si hvilken skole elevene går på.

– Det er bra å være opptatt av kvalitet i skolen, men vi mener kunnskapsministeren her har tatt for mye Møllers tran og trukket litt for bombastiske konklusjoner. Det er all grunn til å være svært forsiktig med å trekke konklusjoner om årsakene til de forskjellene som kommer fram på bakgrunn av denne typen undersøkelser. Vi mener han leser for mye inn i disse tallene og overvurderer nytteverdien, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Mål nummer en er kvalifiserte lærere

Utdanningsforbundet er opptatt av at skoler systematisk skal jobbe for å gi best mulig tilbud til elevene sine. Skolene må selv velge de virkemidlene som er tilpasset lokale forhold og egne elever.

– Men mye av informasjonen vi har fått i dag er allerede godt kjent, og kloke lærere og skoleledere er selvsagt interessert i å skape en best mulig skole for sine elever, sier Handal.

Mål nummer en for statsråden bør være å sørge for at elevene får undervisning av kvalifiserte lærere i alle timer i alle fag i hele landet, og mulighet til å følge opp hver enkelt elev. Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

Utdanningsdirektoratet sier selv at skolebidragsindikatorene ikke gir noen forklaring på hvorfor bidraget er som det er. Da må skolene og fylkene uansett ta utgangspunkt i lokalt kunnskapsgrunnlag og annen tilgjengelig informasjon om skolens tilstand, slik som læringsmiljø og læringsresultater.

– Vi frykter at lærere kan bli presset til å sette høyere karakterer og la elevene bestå slik at skoler kan komme bedre ut. Vi bør heller vie oppmerksomheten mot reell faglig utvikling og mot å sørge for at ungdommer i videregående får undervisning av kvalifiserte lærere. Der vet vi at det skorter i dag, sier han, og fortsetter:

– Mål nummer en for statsråden bør være å sørge for at elevene får undervisning av kvalifiserte lærere i alle timer i alle fag i hele landet, og mulighet til å følge opp hver enkelt elev, påpeker Handal.

Nøkkeltall for videregående opplæring 2017 (Faktaark 11/2018)

Tre indikatorer

De nye indikatorene fra Utdanningsdirektoratet er en indikasjon på hvor mye den enkelte videregående skole bidrar til å løfte elevenes karakterer, få elevene til å bestå og sørge for at de ikke slutter underveis.

Direktoratet har sett på resultatene for landets videregående skoler, og beregnet hvordan disse er hvis man tar hensyn til at skolene har elever med ulik bakgrunn og sammensetning. Det er beregnet et landsgjennomsnitt, og skolene er målt mot dette for å se om bidraget til elevenes læring er mer, mindre eller på nivå med landsgjennomsnittet.

Skolebidragsindikatorer for skoleåret 2017-18 

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet