Tillitsvalgte skoleres før hovedtariffoppgjøret

Mennesker sitter rundt ulike bord.
Kenneth Gundersen fra Froland og Torun Heier Sødal fra Arendal var to av de mange arbeidsplasstillitsvalgte som har deltatt på Utdanningsforbundets tariffkurs denne vinteren. Foto: Eli Kristine Korsmo

– Jeg synes kurset har vært nyttig og lærerikt, sier arbeidsplasstillitsvalgt Torun Heier Sødal fra Arendal, om det regionale tariffkurset hun deltok på.

Publisert 13.02.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Over 500 arbeidsplasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte, lokallagsledere og fylkesledere har deltatt på Utdanningsforbundets regionale tariffkurs i januar og februar. Hensikten med kursene har vært både å forberede og dele synspunkter med tillitsvalgte på alle nivå og fra ulike tariffområder på hovedtariffoppgjøret. Utgangspunktet for tariffkursene er tilbakemeldingene fra fylkeslagene i forkant av vårens hovedtariffoppgjør.

Relevante problemstillinger

I år ble det lagt vekt på at også arbeidsplasstillitsvalgte skulle delta på kursene, og en tredjedel av alle deltakerne kom fra dette nivået. Kenneth Gundersen fra Froland og Torun Heier Sødal fra Arendal, var to av dem, begge deltok på det siste av de regionale kursene, som fant sted i Lærernes hus i Oslo. De synes kurset var både nyttig og lærerikt.

– Jeg synes vi fikk anledning til å drøfte relevante problemstillinger. Det mest vanskelige er spørsmålene rundt lokal lønnsdannelse og kriterier for hvem som skal få lokale tillegg, sier Heier Sødal, som har vært arbeidsplasstillitsvalgt ved Stinta skole i om lag 10 år. Disse problemstillingene var også de som skapte mest debatt i salen.

Gundersen er fersk som arbeidsplasstillitsvalgt ved Froland skole. Pensjon har også vært et av temaene på tariffkursene, men er medlemmene interessert?

– De burde nok være mer interessert enn de er, særlig de yngre, tror han. Heier Sødal har samme erfaring.

– Det er helst de fra 50 år og oppover som er mest interessert og som tenker mye på det, forklarer hun.

Kommunikasjon på tvers

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, innledet på kurset.

– På disse kursene er det deltakere fra ulike nivåer i organisasjonen. Det tror vi er viktig for kommunikasjonen på tvers, sa han.

Sammenliknet med hovedtariffoppgjøret 2016 peker nå de aller fleste økonomiske piler oppover.

– Vi er på vei opp fra den lavkonjunkturen som ble forårsaket av fallet i oljeprisen. Men veksten er svak, og vi har ikke kommet ut av lavkonjunkturen enda. De aller fleste spår at det vil være rom for en reallønnsøkning på om lag 1 prosent i 2018, sa Handal. Han mener tariffspørsmål både er kompliserte og enkle på samme tid.

– Mye handler om å ha evnen til å sette seg inn andres interesser og synspunkter; både internt i egen organisasjon, i egen hovedorganisasjon og på tvers av hovedorganisasjoner. Forhandlinger handler alltid om å gi og ta, avsluttet Handal.

 

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet