Tidligpensjonstillegg for årskullene 1963-1970

Ifølge avtalen om offentlig tjenestepensjon gis det et tidligpensjonstillegg, kalt «overgangstillegg», til årskullene 1963-1970. Dette er de første åtte årskullene som får ny, livsvarig AFP istedenfor dagens AFP, som er en tidligpensjonsordning.

Publisert 16.03.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Tidligpensjonstillegget gis i alderen fra 62 til 67 år for de som fratrer offentlig stilling. Selv om tillegget bare gis fram til 67 år, vil samordningen av den oppsatte pensjonen fra bruttoordningen i disse tilfellene innrettes slik at det livsvarige pensjonsnivået fra 67 år blir lik pensjonsnivået fra f.eks. 62 år inklusive tidligpensjonstillegget.

Les mer om denne delen av avtalen her