Tidligpensjonstillegg for årskullene 1963-1970

Ifølge avtalen om offentlig tjenestepensjon gis det et tidligpensjonstillegg, kalt «overgangstillegg», til årskullene 1963-1970. Dette er de første åtte årskullene som får ny, livsvarig AFP istedenfor dagens AFP, som er en tidligpensjonsordning.

Tidligpensjonstillegget gis i alderen fra 62 til 67 år for de som fratrer offentlig stilling. Selv om tillegget bare gis fram til 67 år, vil samordningen av den oppsatte pensjonen fra bruttoordningen i disse tilfellene innrettes slik at det livsvarige pensjonsnivået fra 67 år blir lik pensjonsnivået fra f.eks. 62 år inklusive tidligpensjonstillegget.

Les mer om denne delen av avtalen her