TBU: Lønnsvekst på linje med frontfaget

Teknisk beregningsutvalg (TBU) har lagt fram sin foreløpige rapport som blant annet viser lønnsutviklingen i 2017, og legger føringer for årets oppgjør.

I de største forhandlingsområdene har Teknisk beregningsutvalg (TBU) foreløpig beregnet årslønnsveksten fra 2016 til 2017 til 2½ prosent i gjennomsnitt. Anslagene for de fleste store forhandlingsområdene er nær dette.

Her kan du lese den foreløpige TBU-rapporten.

Rapporten bygger delvis på foreløpig statistikk og anslag for 2017. Derfor oppdaterer utvalget rapporten i mars.

– De fleste områder har havnet om lag på rammen til frontfaget, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

De ferske tallene fra beregningsutvalget viser blant annet:

  • Lønnsoverhenget til 2018 er foreløpig beregnet til 1,1 prosent i industrien samlet i
    NHO-området. For de største forhandlingsområdene varierer anslagene fra 0,6 til 1,4 prosent.
  • Reallønnsveksten etter skatt for lønnsmottakere med gjennomsnittlig lønnsnivå og lønnsvekst i de store forhandlingsområdene er foreløpig beregnet til mellom 1,0 og 2,2 prosent fra 2016 til 2017, med en vekst i reallønn før skatt mellom 0,5 og 2,0 prosent.
  • Lønnstakere med en årslønn og en lønnsvekst fra 2016 til 2017 som gjennomsnittet for alle lønnstakere, som var 2,3 prosent ifølge nasjonalregnskapet, har fått en vekst i reallønn før skatt på 0,5 prosent, og en vekst i reallønn etter skatt på 0,9 prosent.
  • Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ble redusert fra 2016 til 2017, ifølge lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. I 2017 utgjorde den gjennomsnittlige lønnen for kvinner 88,1 prosent av den gjennomsnittlige lønnen for menn for alle heltidsansatte per september. For heltids- og deltidsansatte samlet var kvinners lønn 86,7 prosent av menns lønn.

TBU: foreløpig rapport 2018 (pressemelding)

Unios eget notat om TBU