Støtte til skolemat

Arbeiderpartiet vil å innføre et daglig måltid på skolen for elevene. – Mette barn lærer best, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Handal mener at Arbeiderpartiets (Aps) forslag om innfasing av en skolematordning er et godt forslag.
– Noen kommuner og skoler er allerede i gang, og tilbakemeldingen vi får er at dette er bra både for læringen og for ernæringen, sier Handal.

Samtidig advarer Utdanningsforbundets leder mot en skolematordning med alt for løse rammer og lite styring.

– Vi må ikke komme dit at lærere får jobben som kjøkkenassistenter og kommunen får en regning de ikke kan betale. Det vil være en dårlig ordning som rammer både elevene og lærerne Steffen Handal

Han understreker at det for Utdanningsforbundet er viktig at et måltid i skoletida for elevene ikke skal komme som en ekstra pålagt oppgave for lærere. Det er også viktig at skolematen ikke skal stjele fra undervisningstiden eller den tiden lærerne har til for- og etterarbeid. Det vil ramme elevenes opplæringstilbud.

– Fornuftig med innfasingsordning

Det var denne uka at Ap la fram sitt alternative statsbudsjett, og i dette foreslår partiet å sette av 256 millioner kroner til skolemat. Partiet vil ha en spleiseordning mellom stat og kommune og foreldre for å finansiere skolematen.

Ap vil at ordningen i første omgang skal startes i 100 kommuner, og at det skal være opp til kommunene og skolene hvem som skal lage maten.

– Vi har ikke lange tradisjoner for skolemat her i landet. Derfor er det etter mitt syn fornuftig at vi lager en gradvis innfasingsordning slik Ap legger opp til dersom vi vil prioritere dette for norske skolebarn. Det vil ta tid å finne fram til ulike og praktiske måter å organisere dette på, påpeker Handal.

– Må evalueres

Handal trekker fram at mange lærere allerede har god erfaring med at et felles måltid også kan bidra til å være styrkende for det sosiale arbeidet i skolen og gode klassemiljø.

– Dette kommer i tillegg til at mette barn lærer best, sier han.

Han legger til at det er viktig å lære av erfaringene fra der et skolemåltid allerede er utprøvd, og at dersom vi får en nasjonal ordning så må det legges opp til at den evalueres etter en tid.

– Vi er kjent med at skolematordninger som har vært prøvd ut har hatt store svakheter, både ved at de er underfinansiert og har stjålet tid fra annet viktig lærerarbeid, opplyser Utdanningsforbundets leder. Slike ordninger forutsetter Handal at ikke Ap vil støtte. 

På Aps hjemmesideside står det blant annet dette om skolemat: «… en skolematordning som favner alle norske barn vil ha stor samfunnsmessig nytte. Mange skoler har innført dette allerede. Vi ser for oss et enkelt måltid som tilbys elevene i løpet av skoledagen, i skolens egen regi eller i samarbeid med andre.»
Ap mener det må være stor grad av frihet for kommunene og skolene til å innrette et tilbud om skolemat på en måte som passer hver enkelt skole. Det er flere år siden partiet foreslo en skolematordning første gang. SV lovet gratis skolemat til norske elever ved valgkampstart i 2005, og har senere gjentatt dette.

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet