Steffen Handal: - Ledere må verdsette kritisk ytring

LÆRERNES YTRINGSFRIHET: - En særlig takk til Simon Malkenes. Din opptreden 5. mars i Dagsnytt 18 har satt i gang en stor bevegelse, sa Steffen Handal  i sin appell under markeringen på Eidsvolls plass i Oslo. Foto: Eli Kristine Korsmo

- Ledere må vise, i praktisk handling, at de verdsetter den kritiske ytring. Og de må gjøre det når kritikken faktisk ytres, sa Steffen Handal under sin appell for lærernes ytringsfrihet i Oslo tirsdag kveld.

Publisert 23.05.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Det dreide seg om lærernes ytringsfrihet under markeringen på Eidsvolls plass i Oslo tirsdag kveld. Den ble arrangert av Utdanningsforbundet i samarbeid med Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag.

- Kloke ledere forklarer mindre og lytter mer når lærerne forteller om hvordan det står til. Skoleledere som identifiserer seg med -og er en del av- lærerprofesjonen forstår dette, sa Handal i sin appell.

Mellom 300 og 400 lærere og lektorer møtte opp til fellesmarkeringen. I varm kveldssol holdt foruten Steffen Handal, også Anne Finborud i Skolenes Landsforbund, Rita Helgesen fra Norsk Lektorlag og Reidun Nybø i Norsk redaktørforening appeller. Unni Wilhelmsen krydret det hele med vakker sang fra scenen.

- Takk til Malkenes

Steffen Handal startet sin appell med å rette en stor takk til Simon Malkenes, læreren ved Ulsrud videregåene skole i Oslo som fikk en tilrettevisning av skolens rektor i kjølvannet av sin deltakelse i NRKs Dagsnytt 18. Der beskrev Malkenes en urolig skoletime. I går var han tilhører, og fikk mange gode ord på Eidsvolls plass. 

- Du har i mange år vært en modig stemme i utdanningsdebatten.  Ditt perspektiv og din lojalitet har vært hos elevene og lærerne.  Du har satt ord på hvordan et opptaks- og finansieringssystem kan skape tilstander som ødelegger elevenes rett til et godt læringsmiljø, sa Handal og understreket at anerkjennelsen  Malkenes de siste ukene har fått er velfortjent.  

Malkenes-saken har ført til en opphetet debatt om ytringskulturen i Oslo-skolen. Nylig mottok Malkenes også Fritt Ords honnør.  Utdanningsforbundets leder trakk i appellen fram at ytringsfrihet er til for å brukes.

- Hele verdien i den ligger i ønsket om aktiv, pågående, kritisk – og gjerne skarp – meningsbrytning i det offentlige rom, sa Handal.

- Alle politikere, administratorer og ledere bør bekymre seg når det ikke jevnlig pågår frisk meningsytring om det feltet de har ansvar for.  Da tar de ytringsfriheten på alvor, undestreket han.

Utdanningsforbundets leder sa videre at det er viktig å merke seg hvem som snakker når temaet er ytringsfrihet.

- Lærere forteller at kritiske ytringer er uønsket på deres arbeidsplass.  Lærere forteller om ulike former for represalier mot dem som ytrer seg kritisk. Dette foregår der ute.  Og det lar seg ikke bortforklare av ledere som, på tross av disse lærernes budskap, hevder at ytringskulturen er fri og åpen, sa Handal.

Bred støtte til lærere

I en fersk landsomfattende spørreundersøkelse gjort av Respons analyse for Utdanningsforbundet svarer mer enn åtte av ti nordmenn at de mener det er viktig at lærere i skolen kan kritisere komunnens eller fylkeskommunenes utdanningspolitikk i offentlighet eller medier. Bare 10 prosent av de spurte mener dette er mindre eller ikke viktig.

- Tallene viser at et overveldende flertall av befolkningen mener det er viktig at lærere og ledere i skolen kan gå ut i mediene, og ytre seg kritisk om utdanningspolitikk. Halvparten mener til og med at det er svært viktig. Det er langt flere enn for 6 år siden da vi stilte samme spørsmål til befolkningen, kommenterer Handal.

Han ser på funnene som en støtte til at lærere og ledere i skolen bør ytre seg offentlig, 
og tror den klare økning i tallene har sammenheng med den siste tidens debatt, og ikke minst Malkenes-saken.

- Viktig 

Handal presiserer at Utdanningsforbundet over lang tid har tatt opp spørsmål om ytringsfrihet og ytringskultur. 

- Vårt engasjement med å få på plass Lærerprofesjonenes etiske plattform har vært en del av dette. Dersom lærere skal innfri sine forpliktelser overfor barn og unge kan det også innebære å ytre seg kritisk offentlig. Det er viktig at offentligheten er kjent med det som foregår i skolen og barnehagen, og det er de som jobber som der som er nærmest til å fortelle om det, sier Handal.

Også i appellen på Eidsvolls plass i går var Handal tydelig på lærerens påvirkningskraft på barn og unge når det gjelder ytringsfrihet.

- Vi er lærere. Vårt oppdrag er å sikre at nye generasjoner fortsetter å bruke sin ytringsfrihet, skarpt og kritisk.  Dette skal prege vårt arbeid.

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet