Status i Spekter

Her gir vi en oppsummering av hvor vi er i oppgjøret i Spekter per nå.

Publisert 27.04.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

10. april startet hovedoppgjøret med innledende forhandlinger, såkalte A-delsforhandlinger, som omfatter alle medlemmene i Spekter. Disse forhandlingene legger premissene og fristene for det videre forhandlingsløpet i helseforetakene (A1 og A2) i tillegg til B-delsforhandlinger i de øvrige virksomhetene.

Eventuelle lokale forhandlinger i helseforetakene og Lovisenberg avtales senere. I tillegg ble endringene i privat AFP i frontfaget implementert tilsvarende, herunder «slitertillegget», for de virksomheter og ansatte som er bundet av denne ordningen.

Endring av områdeinndeling

Det ble avtalt en utvidelse og endring av områdeinndelingen i Spekter. Helseforetakene er fortsatt i område 10, mens Lovisenberg er flyttet inn i område 13, som nå har fått navnet «Sykehus med driftsavtaler».

Norlandiabarnehagene, Akasiabarnehagene, og Valnesfjord helsesportsenter er flyttet til område 12 – «Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst», mens studentsamskipnadene er flyttet til område 4 – «Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag».

Endringene har liten praktisk betydning for medlemmene våre da det hovedsakelig går ut på at område 9 – «Øvrige» er splittet opp.

Frist B-delsforhandlinger

Fristen for å be om bistand i de lokale B-delsforhandlingene for våre medlemmer utenom helseforetakene og Lovisenberg er satt til 27. april kl 15.00 og fristen for å ferdigstille forhandlingene er satt til 9. mai kl. 15.00.

Om A1-forhandlingene

De såkalte A1-forhandlingene i Spekter ble avsluttet med enighet mandag 16. april. Forhandlingene i A1 omfatter de sosiale bestemmelsene i helseforetakene og på Lovisenberg, og avtalen ble prolongert for to år. Det ble enighet om å videreføre et partssammensatt samarbeidsutvalg for å se på helseforetakenes pensjonsforhold. Unio har sammen med de øvrige fire hovedorganisasjonene to representanter i utvalget.

9. mai skal Utdanningsforbundet forhandle overenskomstens A2 for helseforetakene og Lovisenberg. Eventuelle lokale forhandlinger og frister for disse avtales da.

Les mer om Spekter her