Statsbudsjettet: Dårlig på barnehagelærerutdanning, bra på doktorgrad

Høyere utdanning: Barnehagelærerutdanningen finansieres fortsatt for dårlig i forslaget til statsbudsjett.

I forslaget til statsbudsjett for 2019 prioriteres ikke finansieringen av barnehagelærerutdanning, effektiviseringskuttene videreføres, men det legges opp til at flere lærere får ta doktorgrad.

Publisert 12.10.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Regjeringen viderefører i sitt forslag effektiviseringskuttet på 0,5 prosent og prioriterer ikke å satse på barnehagelærerutdanningen. Effektiviseringskuttet utgjør om lag 180 millioner kroner, og samlet de siste fem årene har regjeringen kuttet 1 milliard kroner til sektoren gjennom dette tiltaket. Kuttene får store konsekvenser, og vil blant annet føre til dårligere oppfølging av studentene.

Finansieringen av barnehagelærerutdanningen må styrkes

Utdanningsforbundet har over lang tid tatt til orde for at barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen bør finansieres likt. I dag er utdanningene plassert i ulike finansieringskategorier. Barnehagelærerutdanningen får mindre tilskudd per student sammenlignet med grunnskolelærerutdanningen. Utdanningsforbundet mener omleggingen fra førskolelærerutdanningen til den nye barnehagelærerutdanningen har gjort det helt nødvendig med en kategoriheving av utdanningen.

– Det er åpenbart at barnehagelærerutdanningen i dag er minst like tid- og ressurskrevende som grunnskolelærerutdanningen. Det er ingen grunn til at de to utdanningene skal forskjellsbehandles, sier leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

 Utdanningsforbundet mener at regjeringen i statsbudsjettet skulle gitt signaler om at den ville påbegynne et løft for barnehagelærerutdanningen.

– Regjeringen er nødt til å forhandle med andre partier for å få støtte til budsjettforslaget. Dette er en av sakene som bør ligge på forhandlingsbordet, understreker Handal.

Flere lærere får ta doktorgrad

Utdanningsforbundet finner også positive elementer i forslaget til statsbudsjett. Regjeringen bevilger i alt 7 millioner kroner til at flere lærere kan få ta doktorgraden. Innenfor rammene av offentlig sektor-ph.d.-ordningen settes det av midler til ti stipendiatstillinger forbeholdt lærere. Midler som skal brukes til å stimulere flere lærere til å ta doktorgrad, inngår i bevilgningen.

– Vi ser positivt på at flere lærere gis mulighet til å ta en doktorgrad. Koblingen mellom praksis og akademia er viktig, og dette er et bidrag som kan gjøre koblingen tettere, avslutter Steffen Handal.