Spekter ferdigforhandlet

Utdanningsforbundet har nå kommet i mål med alle sine forhandlinger for medlemmene i tariffområdet Spekter.

De innledende forhandlingene (A-delen) mellom Unio og Spekter var ferdig 10. april, så dette har vært en lang prosess. Protokoll finner du på denne siden

Område 10 – helseforetak og område 13 – sykehus med driftsavtale
A1- Sosiale bestemmelser for område 10 og 13 ble ferdigstilt 16.april. Avtalen mellom Unio og Spekter ble prolongert for to år. Protokoll finnes her

Forhandlingene om overenskomstens del A2 mellom Utdanningsforbundet og Spekter-helse endte med brudd 9. mai. Forhandlingene gikk derfor til fase 3 mellom Unio og Spekter, og 4. juni kom man til enighet med følgende resultat:

  • Alle medlemmer av Utdanningsforbundet skal være sikret et generelt tillegg på 3,1%
  • Alle medlemmer av Utdanningsforbundet i ansiennitetsstige pedagog med spesialkompetanse med ansiennitet på 16 år eller mer gis et ytterligere generelt tillegg på 1% (samlet 4,1%)
  • Alle medlemmer av Utdanningsforbundet i lederstilling med budsjett-, personal- og driftsansvar gis ytterligere et generelt tillegg på 1, 9 % (samlet 5,0 %). De generelle tilleggene gis med virkning fra 1. juli 2018

Minstelønnstabellen ligger i protokollen.

Rammen lå på omlag 2,7 %

Protokoll finner du her

Område 12 – virksomheter innen helse, velferd og oppvekst

Akasia
Forhandlingene mellom Utdanningsforbundet og Akasia barnehage kom i land 23. april og innebar følgende resultat:

  • Generelt tillegg for stillingsgruppe 1-4 på 2,9 % - minimum kr. 8654, fra 1. mai 2018.
  • For stillingsgruppe 5 – styrer, økes minstelønnen tilsvarende med 2,9 % fra 1. mai 2018. I tillegg fordeles 0,4 %, totalt 36.000 kr, individuelt til styrere i stillingsgruppe 5 etter avtale mellom partene.

Rammen lå på om lag 2, 8 %

Protokoll og ny overenskomst finner du her

Valnesfjord helsesportsenter
Partene kom til enighet lokalt 9. mai med en økonomisk ramme på 2,8 %

Protokoll og ny overnskomst finner du her

Norlandiabarnehagene
Forhandlingene 25. april og bistandsforhandlingene 16. mai endte i brudd. Forhandlingene gikk derfor til fase 3 mellom Unio og Spekter og fredag 22. juni kom man til enighet for medlemmene i Norlandiabarnehagene. Temaene var arbeidstid, pensjon og økonomi.

Resultatet innebærer blant annet at det gis et generelt tillegg på 2,75 % minimum kr 9.800 pr år, for ansatte per 31.3.2018. Virkningstidspunkt for det generelle tillegget er fra 1.4.2018.

Det prosentvise tillegget regnes av den enkeltes grunnlønn (minstelønn og individuelle tillegg) per 31.3.2018.

Minstelønnssatsene i lønnsrammene justeres tilsvarende det generelle tillegget fra 1.4.2018.

Dette har en ramme på omlag 2,7 %.

Pensjonsbetingelsene ble videreført og bestemmelsen om arbeidstid ble prolongere og står derfor som før.

Vi har også fått økt satsene for etter- og videreutdanning og det sakte settes ned et utvalg for å se på tid til ledelse.

Nye minstelønnssatser og protokoll finnes her

 

Område 4 – Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus – SiO
Partene kom til enighet lokalt 25. april med en økonomisk ramme på 2,8 %

Protokoll finner du her

Studentsamskipnaden på vestlandet – Sammen og studentsamskipnaden i Stavanger
Da partene ikke kom til enighet lokalt gikk forhandlingene til fase 3 mellom Unio og Spekter, og torsdag 28. juni kom man fram til enighet. Det var ulike elementer i spill på de to samskipnadene.

Protokoll finner du her