Søk videreutdanning innen 1. mars

Mange lærere har de siste årene valgt å ta videreutdanning. Fristen for å søke i år, er 1. mars. Foto: Ole Walter Jacobsen.

Ønsker du å videreutdanne deg fra høsten 2018? Husk at søknadsfristen er torsdag 1. mars.

Publisert 22.02.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Videreutdanningsstrategien «Kompetanse for kvalitet» har vært meget ettertraktet, og nesten ti tusen lærere søkte videreutdanning i fjor. Over 6000 lærere endte opp med å få tilbud om videreutdanning forrige skoleår.

For studieåret 2018/2019 er bevilgningene økt, og enda flere vil få mulighet til å videreutdanne seg. Lærere i grunnskolen og videregående opplæring, og lærere som underviser voksne på disse nivåene, samt lærere i kulturskoler kan søke videreutdanning innenfor videreutdanningsstrategien «Kompetanse for kvalitet». Videreutdanningen kan tas enten med stipend eller med vikarordning, og fristen for å søke er altså torsdag 1. mars.

Les hvordan du går frem for å søke videreutdanning her på Udirs sider. 

Populære studier

Mulighet for å kunne ta videreutdanning er noe Utdanningsforbundet lenge har kjempet for. Høye søkertall viser også at Kompetanse for kvalitet» har vært et populært tiltak, men fortsatt er det noen utfordringer, minner Utdanningsforbundets nestleder Terje Skyvulstad om.

– Vi mener at det er selvsagt at alle de lærerne som er blitt avskiltet som følge av de nye kompetansekravene ikke skal betale for å ta nødvendig videreutdanning for fortsatt å kunne undervise i fagene sine i 2025.

– Like viktig er det også at kommunene kartlegger behovet for videreutdanning blant sine lærere, og at de utarbeider langsiktige planer for hvordan kompetansekravene skal oppfylles. Vi må få på plass en skikkelig køordning, slik at lærere får vite NÅR de kan ta videreutdanningen sin.

Krever bedre planlegging

Slik systemet fungerer i dag, opplever noen lærere å få innvilget videreutdanning første gang de søker, mens andre søker år etter år, men får avslag.


– Slik kan vi ikke ha det, og det vil for mange virke meget demotiverende. Det er et klart krav fra oss at kommunene oppretter langsiktige planer for kompetanseutvikling, slik at lærere med behov for eller ønske om videreutdanning får vite når de vil få dette.

– Tilbakemeldingene vi har fått om «Kompetanse for kvalitet» er at folk er fornøyde med videreutdanningsstrategien – av lærere som tok videreutdanning i skoleåret 2016/17 sa hele ni av  ti at de opplevde kvaliteten på studiene som «gode» eller «svært gode». Men: Mange opplever det som krevende. Da må folk også få vite i god tid når de får ta videreutdanning, slikt krever planlegging, understreker Skyvulstad.

Sitert

Terje Skyvulstad

1. nestleder