Snakket om åpenhet og ytringsfrihet for lærere og skoleledere

Mann i grå dress ser inn i kamera.
– Det er viktig at varslene om ytringsfrihet tas på alvor og behandles grundig og med respekt, sier Tormod Korpås, leder for lederrådet i Utdanningsforbundet. Foto: Eli Kristine Korsmo

– Åpenhet og ytringsfrihet er det beste vern mot mobbing og trakassering både av elever og lærere, sa Tormod Korpås på en konferanse om ytringsfrihet i Osloskolen.

Publisert 16.05.2018

Skolebyråden i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, hadde invitert til en konferanse om ytringskultur i Osloskolen 15. mai. Bakgrunnen er debatten som har oppstått i etterkant av lektor Simon Malkenes’ beskrivelse av en skoletime i Dagsnytt Atten.

Tormod Korpås, leder for lederrådet i Utdanningsforbundet og medlem av sentralstyret, la i sitt innlegg vekt på at det som skjer i Oslo også får betydning for resten av landet.

– Oslo er vel kjent som en engasjert og kompetent skoleeier, og at lærere og ledere i Oslo gjør en fantastisk jobb med elevene er ingen hemmelighet. Men også Oslos utfordringer – og hvordan dere identifiserer og møter utfordringer og kritikk blir fulgt nøye med på, og har innflytelse på skoleeierskap og praksis i skoler landet rundt. Derfor er det viktig – ikke bare for Oslo, men for utviklingen i hele Skole-Norge at varslene om ytringsfrihet tas på alvor og behandles grundig og med respekt, sa Korpås på konferansen.

– Dette henger sammen med behovet for en tillitsreform i skolen nasjonalt og regionalt. Tillitsbasert ledelse og godt skoleeierskap henger sammen, og denne konferansen og den videre oppfølgingen i retning mer åpenhet og ytringsfrihet i Oslo er av stor betydning.

Innsyn og debatt

Han la vekt på at manglende åpenhet ikke bidrar til tillit mellom aktørene i skolen. Og at mangel på tillit setter en stopper for åpenhet.

– Åpenhet og ytringsfrihet er det beste vern mot mobbing og trakassering både av elever og lærere. Innsyn i og debatt om skolen gjør den bedre, sier Korpås.

Vi må betrygge lærere og rektorer om at ytringer ikke bare er tillatt, men ønsket. Aina Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet Oslo

Ytringer må være ønsket

Aina Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet Oslo, var også på talerstolen. Hun mener det er en lang vei å gå til at ytringer faktisk er ønsket, og ikke bare tillatt.

– Hvordan skal vi få fram de nødvendige, sannferdige virkelighetsbeskrivelsene fra skolen? Vi må betrygge lærere og rektorer om at ytringer ikke bare er tillatt, men ønsket. Vi må ha en tydelighet på hva som er innafor og utafor når det gjelder ytringsfrihet og lojalitet. Hva gjør jeg som leder eller tillitsvalgt for å legge til rette for et klima som motiverer til åpenhet, sier hun.

Galt å gi reprimande

I 2017 ble opplæringsloven skjerpet, og skoleledelsen er pålagt å undersøke saken dersom det er mistanke om at ansatte har krenket elever. Elever ved Ulsrud videregående skole mente at Malkenes hadde krenket dem ved å gi en beskrivelse av skoletimen slik at elever kunne identifiseres. Tormod Korpås mener det var riktig av rektor David Dunlop ved å undersøke saken, ifølge utdanningsnytt.no. Samtidig mener han at reprimanden Simon Malkenes fikk, aldri skulle vært gitt.

– Han har både rett og plikt til å ytre seg om læringsmiljøet. Hensikten til Malkenes var å rette søkelyset mot følgene av det karakterbaserte inntakssystemet for de mest sårbare elevene. Jeg mener dessuten at Malkenes’ beskrivelse av en skoletime i Dagsnytt Atten er en del av hans plikt til å varsle om et skolemiljø som verken er trygt eller godt, sier han til utdanningsnytt.no.

15. mai mottok Simon Malkenes Fritt Ords Honnørpris for hans kritiske søkelys på manglende ytringskultur i Osloskolen.

– Jeg vil gjerne benytte anledningen til å gratulere ham med prisen, og håper at søkelyset denne saken har fått fører til at mange flere tør og vil ytre seg, sier Tormod Korpås.

Markering for lærernes ytringsfrihet

22. mai arrangerer Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag en markering for lærernes ytringsfrihet på Eidsvolds plass i Oslo. 

Bli med på arrangementet– meld deg på her!

Sitert

Tormod Korpås