Slik vil Utdanningsforbundet prioritere i hovedtariffoppgjøret

Mann og dame snakker sammen og smiler.
Steffen Handal er forhandlingsleder i KS-området, her fra forhandlingsstarten i 2017. Sentralstyret i Utdanningsforbundet har nå vedtatt de overordnede kravene til hovedtariffoppgjøret 2018. Foto: Eli Kristine Korsmo

Sentralstyret har vedtatt de overordnede kravene til hovedtariffoppgjøret, basert på landsmøtevedtak og innspill fra tariffhøringen høsten 2017. – Vi vil gjerne takke for alle gode innspill, sier Steffen Handal.

Publisert 21.02.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør, som betyr at det kan forhandles om alle elementene i hovedtariffavtalen (overenskomsten), for eksempel lønn, pensjon og fellesbestemmelser.

Stor aktivitet

Medlemmer og tillitsvalgte fikk i høst mulighet til å få komme med innspill og prioriteringer til hovedtariffoppgjøret 2018, i klubbmøter og på ulike møteplasser i lokal- og fylkeslag. Det ble lagt opp til en tariffhøring hvor ulike nivå i organisasjonen kunne diskutere og gi tilbakemelding på ulike spørsmål og problemstillinger. Over 500 arbeidsplasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag har også deltatt på Utdanningsforbundets regionale tariffkurs i januar og februar.

– Det har vært stor aktivitet og vi vil gjerne takke for alle innspillene vi har fått. Nå har sentralstyret vedtatt de overordnede kravene, og representantskapet har sluttet seg til. De endelige kravene utformes i utvalgene på de ulike tariffområdene, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

De overordnede kravene skal gjelde på tvers av tariffområder og medlemsgrupper, og er derfor utformet på et generelt nivå. De skal gjelde for hele tariffperioden, det vil si to år. Kravene ble også lagt fram for representantskapets møte i februar. Representantskapet sluttet seg til kravene og gjorde et tilleggsvedtak om pensjon.

Sentrale og kollektive avtaler

For å sikre kvaliteten i utdanningssystemet krever Utdanningsforbundet at likeverdige lønns- og arbeidsvilkår må sikres gjennom sentrale og kollektive tariffavtaler både i offentlig og privat sektor. Vi mener også at arbeidsgiver mer aktivt må bruke lønn for å rekruttere og beholde kvalifiserte lærere framfor å ansette ukvalifiserte.

– Når det gjelder sentral og lokal lønnsdannelse holder Utdanningsforbundet fast ved at et sentralt avtalt lønnssystem med sentral lønnsdannelse må være bærebjelken ved fastsetting av lønn og arbeidsvilkår, sier Handal.

Når det gjelder pensjon krever Utdanningsforbundet kollektive, trygge og forutsigbare tjenestepensjonsordninger som varer livet ut, fortrinnsvis ytelsesbaserte ordninger, som samlet sett gir et like godt ytelsesnivå for våre medlemsgrupper som dagens ordninger.

Veien videre

Ved siden av det ordinære tariffoppgjøret skal det i år også forhandles om ny offentlig tjenestepensjon. Forhandlingene mellom regjeringen, ved Arbeids- og sosialdepartementet, KS og Spekter, og arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor, deriblant Unio startet formelt 7. februar. I forkant av forhandlingene er det utarbeidet en rapport som beskriver hovedelementene i en fremtidig pensjonsløsning og hvilke spørsmål som skal berøres i selve forhandlingene. Partene har satt frist for å bli enige til 2. mars. Partene er enige om at resultatet skal få en organisasjonsmessig behandling. Detaljer rundt dette er foreløpig ikke avklart.

Utdanningsforbundet forhandler gjennom hovedorganisasjonen Unio i de fleste tariffområdene. Unntakene er PBL og FUS hvor Utdanningsforbundet forhandler direkte.
I de tariffområdene der Unio er part eller opptrer som forhandlingssammenslutning skal det sendes krav til Unio innen 21. mars 2018. Endelige tariffkrav blir diskutert og utformet i de ulike forhandlingsutvalgene. Disse kravene blir så lagt fram for arbeidsgivere i de ulike områdene ved forhandlingsstart.

Hovedtariffoppgjøret 2018

KS
KS er det største tariffområdet i Utdanningsforbundet og Unio. Per 1. februar 2018 har Utdanningsforbundet 93.500 medlemmer i KS-området. Forhandlingene starter 11. april. Fristen for å komme til enighet er natt til 1. mai.

Oslo kommune
Per 1. februar 2018 har Utdanningsforbundet 8200 medlemmer i tariffområdet Oslo kommune. Forhandlingene starter 11. april. Fristen for å komme til enighet er natt til 1. mai.

Staten
Per 1. februar 2018 har Utdanningsforbundet 2200 medlemmer i det statlige tariffområdet. Forhandlingene starter 5. april. Frist for å komme til enighet er natt til 1. mai. Hovedtema for forhandlingene i staten er nytt lønns- og forhandlingssystem.

Virke
Per 1. februar 2018 har Utdanningsforbundet 1600 medlemmer på tariffområdet Virke. Forhandlingsstart og frister er foreløpig ikke avtalt.

KA
Per 1. februar har Utdanningsforbundet 200 medlemmer på tariffområdet Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA). Forhandlingsstart er foreløpig ikke avtalt.

FUS
Per 1. februar har Utdanningsforbundet 850 medlemmer på tariffområdet FUS. Forhandlingsstart er foreløpig ikke avtalt.

PBL
Per 1. februar har Utdanningsforbundet 6600 medlemmer med tariffavtale i Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Forhandlingene i PBL vil foregå 29.-30. mai.

Spekter
Per 1. februar har Utdanningsforbundet 1100 medlemmer på tariffområdet Spekter. Det er foreløpig ikke avtalt dato for forhandlingsstart.

 

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet