Slik løser Fjellsøya planleggingstid med flere pedagogiske ledere

Siri Møller, styrer i Fjellsøya barnehage, fortalte hvordan de løser planleggingstid til sine pedagogiske ledere på et styrerkurs i Bodø. Foto: Tormod Korpås

Den private barnehagen Fjellsøya i Brønnøy kommune har hatt mellom 44-50 prosent pedagoger i flere år. Slik løser de nøtten med planleggingstid til alle.

Publisert 06.12.2018

Barnehagen ligger i Brønnøy kommune i Nordland, og er en avdelingsløs gårds- og friluftsbarnehage med mye utetid og mye tid på tur. Styrer Siri Møller har derfor vært nødt til å tenke ut gode løsninger når det gjelder uttak av ubunden tid. De har heller ikke faste pausetidspunkter, slik at det skal være mulig å kunne dra på lenger turer.

– Pedagogiske ledere hos oss tar ut ubunden tid en halv time per dag fire dager i uka. Den femte dagen tar de ut to timer på slutten av tidligvakta, forteller Møller, og fortsetter:

– En halvtime kan høres lite ut, og kan løses ved at de kan ta fri den halve timen og heller sitte lenger og jobbe én dag i uka, for eksempel, forklarer hun.

Barnehagen er medlem av PBL, og her heter det fortsatt ubunden tid. Pedagogene skal ha minimum fire timer per uke til for og etterarbeid, oppdatering med mer. Det vil også si at barnehagen ikke kan kreve at pedagogene er til stede i plantiden, selv om det er et ønske fra begge parter.

Styrer går inn for pedagogene

Alle med barnehagelærerutdanning er ansatt som pedagogiske ledere, og barnehagen opplever mye større faglighet med økt pedagogtetthet.

– For å minske belastningen på gruppa når pedagogene tar ut den ubundne tiden går jeg inn én time per pedagog i uka, så langt det er mulig. Gruppa styrer når de ønsker meg inn. Behovene er ulike på de tre gruppene. Jeg synes dette er en fin mulighet for meg som styrer til å bli kjent med både barn og ansatte, mener hun, og synes hun også opplever bedre kontakt med foreldrene.

De pedagogiske lederne får også ekstra planleggingstid i forbindelse med foreldresamtaler.

Samarbeid på tvers

Alle har hver sin pc, men på grunn av lite kontor og arbeidsplass-fasiliteter kan det være vanskelig å ta ut all ubunden tid i barnehagen.

– Derfor krever det litt fleksibilitet fra begge parter, sier hun.

Barnehagen har lagt vekt på mye samarbeid på tvers av gruppene, og alle de ansatte kjenner alle barna. På den måten blir de mindre sårbare ved sykdom og fravær. De 40 barna er delt inn i tre grupper.

– Vi samarbeider mye på tvers og «ped.ledermøtet» hver uke er høyt prioritert. På disse møtene har vi fokus på faglige saker og minst mulig praktiske og organisatoriske saker, forteller styreren.

Blant pedagogene er ansvarsoppgaver fordelt for at ikke alle skal trenge å kunne like mye, både ut fra videreutdanning og interesser, for eksempel mat, språk, vold og overgrep.