Her er skissene til nye læreplaner

Hvordan mener du fremtidens skole og læreplaner skal se ut? Nå er de første skissene til nye læreplaner lagt frem – og du har muligheten til å påvirke. Foto: Adeobestock.

I dag ble de første skissene til nye lærerplaner presentert. Nå har du din mulighet til å påvirke hvordan fremtidens skole skal bli!

Publisert 18.10.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Torsdag lanserte Utdanningsdirektoratet de første skissene til nye læreplaner. Utdanningsforbundet oppfordrer medlemmer, tillitsvalgte, lærerutdanningsinstitusjonene og andre i skoleverket til å engasjere seg i denne innspillsrunden.

Innspillsrunden er åpen frem til 14. november. Innspillene skal sendes inn via nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

HER FINNER DU SKISSENE TIL NYE LÆREPLANER.

Det er de nasjonale læreplangruppene, i regi av Utdanningsdirektoratet, som har utviklet skissene til de nye læreplanene med utgangspunkt i kjerneelementene som ble fastsatt våren 2018. Det som i dag ble lansert, er altså utkast som læreplangruppene ønsker innspill på.

Læreplangruppene understreker at de «planlegger å involvere lærere og andre for å få innspill underveis i arbeidet. Med bakgrunn i innspillene vil vi gjøre endringer flere ganger i løpet av perioden.» Her er det altså muligheter for at endringene kan bli mange, og lærere, ledere og utdanningsinstitusjoner oppfordres til å komme med innspill og tilbakemeldinger gjennom hele prosessen. Det vil også bli en høringsrunde våren 2019.

Gi dine innspill til læreplanene

Vi vil oppfordre alle i skoleverket til å sende inn innspill og engasjere seg underveis.

Skissene finner du altså på Utdanningsdirektoratets nettsider. En rekke spørsmål har blitt utviklet som utgangspunkt for diskusjon og innspill. Disse er publisert sammen med skissene. Av de tingene Udir ønsker tilbakemelding på, trekker de blant annet frem følgende:

  • kompetansemål
  • omfang og hvordan skissene legger til rette for dybdelæring
  • hvordan verdigrunnlaget ivaretas
  • samisk innhold i læreplanene
  • de tverrfaglige temaene
  • grunnleggende ferdigheter
  • progresjon
  • språk

Bruk Utdanningsforbundets ressurssider

Ønsker du hjelp til hvordan du, klubben og/eller skolen din skal jobbe videre med fagfornyelsen, anbefaler vi Utdanningsforbundets nettsider. Her vil du finne mye relevant informasjon og materiell om fagfornyelsen. Vi har blant annet utviklet forslag til hvordan du/dere kan jobbe med fagfornyelsen på arbeidsplassen, under linken «Ressursbank». 


Også på Udirs sider er det mange gode tips å få på hvordan du/dere kan jobbe videre med fagfornyelsen – se her.  

Diskuter det som er relevant og interessant for deg/dere og send inn dine/deres innspill til Utdanningsdirektoratet! Lenke til våre sider finner du her.