Video: Se seminaret om fagfornyelsen i engelsk

Utdanningsforbundet arrangerer for tiden en rekke seminarer om fagfornyelsen. (Illustrasjonsfoto.)

Utdanningsforbundet arrangerer for tiden en rekke seminarer om fagfornyelsen. I dag er det engelsk som står på timeplanen. Kom, eller følg her på stream!

Publisert 19.03.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Se seminaret om engelsk og fagfornyelsen her:

Da det ble vedtatt at læreplanene skulle fornyes, var Stortinget tydelige på at lærerne og lederne i skoleverket skulle involveres i utformingen. Flere tusen innspill ble sendt inn i de to første rundene høsten 2017, og nå er utkastene til kjerneelementene klare. Kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen.

Her kan du lese mer om fagfornyelsen. 

Utdanningsforbundet for tiden avholde en rekke debatter og seminarer om fagfornyelsen over hele landet. Det første ble arrangert mandag 29. januar i Lærernes Hus, som var fullsatt. Både dette og de neste seminarene om fagfornyelsen kan sees direkte eller i opptak.

I dag er det tur for engelsk, og seminaret avholdes i Tromsø med oppstart 18.00. Det er åpent av alle, og kan også følges her på stream.

På seminaret, hvor du finner programmet her , vil fylkesleder Thomas Nordgård holde en innledning, Morten Rennemo forteller om fagfornyelsen, mens Britt Mona Vang og Simon Burman fra kjerneelementgruppen presenterer arbeidet som er gjort i engelsk, før d et blir workshop og oppsummering.

Seminaret er gratis og åpent for alle. Opptaket fra seminaret vil legges ut her i ettertid.

Utdanningsforbundet oppfordrer ledere og lærere til å følge seminarene og ta aktivt del i prosessen rundt fagfornyelsen i den åpne høringsprosessen.

Hva er kjerneelementer i fag?

"Fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle faglige innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Fagets kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget." (Utdanningsdirektoratet)

Program

  • 18.00    Åpning, ved Thomas Nordgård, fylkesleder Troms
  • 18.05    Kort orientering om kveldens program ved møteleder, Ole Ragnar Lerstad
  • 18.10    Presentasjon av fagfornyelsen, Morten Rennemo, tillitsvalgt, Troms
  • 18.20    Presentasjon ved representanter fra kjerneelementgruppen for engelsk, Simon Burman og Britt Mona Vang.  
  • 19.00    Pause
  • 19.15    Kommentarrunde om høringsforslaget. Line Grube, Seljestad ungdomsskole, Jon Hauge, Kongsbakken videregående skole
  • 19.40   Workshop hvor deltakerne ser på utkast til kjerneelementer for engelsk, og oppfordres til å legge inn sine meninger og innspill på UDIRs åpne høringsblogg.
  • Ca 20.15 Oppsummering, avslutning