Se seminaret om fagfornyelsen – bærekraftig utvikling

Som en del av fagfornyelsen arrangerte Utdanningsforbundet seminaret «Fagfornyelsen – bærekraftig utvikling» 25. september 2018.

Utdanningsforbundet arrangerte flere seminarer

Utdanningsforbundet arrangerte våren 2018 en rekke seminarer i forbindelse med fagfornyelsen. Læreplangrupper i ulike fag jobber for tiden med å utvikle læreplanene, og skal snart legge frem skisser til læreplaner. Læreplangruppene skal også ta stilling til hvordan de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring skal integreres i fagene.  

Vi har tidligere satt fokus på folkehelse og livsmestring, nå er turen kommet til temaet bærekraftig utvikling. Det blir viktige oppdateringer om prosessen, innlegg om hvorfor dette temaet er så viktig og hvordan det kan og bør komme inn i læreplanene. Vi garanterer også panelsamtaler, samt muligheter til å komme med innspill fra salen. Vær med å påvirk prosessen på dette temaet som så mange både i og utenfor skolen brenner for!

Kveldens seminar avholdes i Lærernes hus, Osterhaus' gate 4 A. Programmet vil vare fra klokken 18.00 til cirka 20.15, og moderator er Anne Karin Sæther.

Program

  • Tormod Korpås, Utdanningsforbundet
  • Oppdatering om fagfornyelsen og et raskt blikk på kjerneelementene og hvordan de ser ut med tanke på bærekraftig utvikling, Einar Ove Standal, Utdanningsforbundet
  • Hvorfor er bærekraftig utvikling et så presserende tema? Lars-Henrik Paarup Michelsen, leder av Norsk Klimastiftelse
  • Den tverrfaglige gruppas oppdrag og rolle i fagfornyelsen, prosessen fram til det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling, hvordan det er ivaretatt som kjerneelement i fag, hvordan det er tenkt i den videre prosessen nå med utviklingen av læreplanene. Judith Klein, medlem i Utdanningsdirektoratets tverrfaglige gruppe

Øvrige innlegg

- læreplangruppa for naturfag: Aud Kjæret, Vollen ungdomsskole

- læreplangruppa for samfunnsfag: Kjell Evensen, Øyer Ungdomsskole

- FN-sambandet, Mette Bjerkaas, regionleder, FN-sambandet

Se opptak fra seminaret om fagfornyelsen og bærekraftig utvikling