Se seminaret om demokrati og medborgerskap

Som en del av fagfornyelsen arrangerer Utdanningsforbundet i kveld et seminar der vi spør: Demokrati på timeplanen – hva så? Seminaret streames, og du kan se det her fra kl. 1800.

Publisert 05.09.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Skolen og lærerne spiller en nøkkelrolle i den demokratiske oppdragelsen, noe forslag til ny læreplan understreker ved å gjøre temaet til et obligatorisk tverrfaglig tema. Vi spør: Demokrati på timeplanen – hva så?

Se seminaret direkte lenger ned på siden.

Utdanningsforbundet arrangerer en rekke kveldseminarer om fag og tverrfaglige temaer som et ledd i arbeidet med fagfornyelsen. På dette kveldsseminaret ønsker vi å rette søkelyset mot "Demokrati og medborgerskap" som er ett av de tre nye tverrfaglige temaene elevene vil møte. Vi har invitert sentrale aktører innen feltet til å drøfte følgende temaer knyttet til Demokrati og medborgerskap i skolen:

• Hvorfor er Demokrati og medborgerskap tatt inn som tverrfaglig tema?

• Hvordan kan vi arbeide med Demokrati og medborgerskap?

• På hvilken måte kan temaet komme inn i fagene?

• Hvordan er sammenhengen mellom dette temaet og overordnet del?

Møt Theo Koritzinsky (OsloMet), Agathe Waage (Elevorganisasjonen) Claudia Lenz (MF vitenskapelig høyskole og representant i tverrfaglig gruppe), Mette Bjerkaas (FN sambandet) og Tore Fjørtoft (Utdanningsforbundet).

Se seminaret om demokrati og medborgerskap