Se eksempler på hvordan ny pensjonsavtale slår ut

Her viser vi noen eksempler på hvordan avtale om ny offentlig tjenestepensjon slår ut for hovedandelen av våre medlemsgrupper.

Publisert 16.04.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

I eksemplene vil du se at de yngre må stå lenger i arbeid for å få en like god pensjon som de eldre. Dette følger av den såkalte levealdersjusteringen. Levealdersjustering ble vedtatt av Stortinget og innført for alle fra 2011, også for de som jobber i offentlig sektor. Den vil derfor ligge fast, uansett om vi får en ny pensjonsordning eller om den gamle videreføres.

Forklaring til eksemplene

Under følger forklaringer som er viktige når man går fra en sluttlønnsbasert bruttoordning (dagens ordning) til en allårsmodell (ny ordning) som likner på den nye folketrygden. Illustrasjonsfiguren viser pensjonen for 1993-kullet for ny ordning og om dagens ordning hadde blitt videreført.

Forkortelser/betegnelser som er brukt ved typeeksemplene:

  • FT= folketrygden
  • Brutto = opptjente rettigheter i dagens pensjon
  • Påslag = opptjening i ny modell, påslagsmodellen
  • Overgangstillegg = tidligpensjonstillegg
  • 2011-tillegg = garantitillegg

Slik blir den nye pensjonen

De tre figurene under viser pensjonen for de som er født i henholdsvis 1963 (55 år i dag), 1973 (45 år i dag) og 1993 (25 år i dag), men som ellers har samme lønn og karriere. Sluttlønn er 4 prosent over gjennomsnittslønn og man begynner å jobbe ved 27 år.

Eksempel: Du tjener 562 000 kroner. Begynte å jobbe som 27-åring. Du har en sluttlønn som er 4 pst høyere enn din gjennomsnittslønn. Du jobber i offentlig sektor.

Ny ordning er like god som dagens ordning ved 64 år. Nivået ved 67 år er 67 prosent i ny ordning og 58 prosent i dagens ordning.

Ny ordning er like god som dagens ordning ved 65 år. Nivået ved 67 år er 61 prosent i ny ordning og 55 prosent i dagens ordning.

Ny ordning er like god som dagens ordning ved 65 år. Nivået ved 67 år er 55 prosent i ny ordning og 49 prosent i dagens ordning.

Flere eksempler

Arbeidsdepartementet har laget en rekke typeeksempler som viser hvordan pensjonen blir med den nye avtalen.

Her finner du flere eksempler