Podkasten Lærerrommet om skolepress

NY EPISODE I TO DELER: Skolepress og stress debatteres i denne spesialutgaven av podkasten Lærerrommet. Du får episoden i to deler.

Skolepress og stress kan gjøre elevene syke. Hva gjør vi med det?

Publisert 22.08.2018

Abonner og lytt til «Lærerrommet» via Apple Podcasts, eller lytt til fjerde episode om skolepress og stress, del 1 og del 2,  direkte her:

Lærerrommet om skolepress, del 1

Lærerrommet om skolepress, del 2

Du kan også abonnere og lytte på Lærerrommet via:

Fjerde episode av Lærerrommet kommer i to deler. Episoden tar for seg skolepress og stress og baserer seg på en debatt Utdanningsforbundet nylig arrangerte under Arendalsuka.

Skolehøsten er i gang, og vi spør: «Skolepress og stress kan gjøre barn og unge syke, Hva gjør vi med det?»

Hvordan viser skolepress- og stress seg i skolehverdagen, og hva sier elevene selv? Og hva er løsningen? Hvordan virker vurderingene i skolen inn? Hva er den beste formen for vurdering? Hva bidrar til press? Og hva kan fagfornyelsen bidra med? Dette er blant spørsmålene som blir diskutert i denne episoden av Lærerrommet. 

Hvordan står det til med «generasjon prestasjon»? I episodens del 1 gir først forsker Anders Bakken ved Oslo Met en oversikt over hva nye funn i UngData og annen forskning viser om skolepress og stress blant norske elever.  

Hør Sanner og helsesista   

Og hvordan stemmer forskningen dette overens med hverdagen?

Rektor Mette Krogh i Tønsberg og hele Norges «helsesista» Tale Maria Krohn Engvik snakker om elevenes hverdag fra hvert sitt ståsted.  Anne Grosvold loser oss gjennom det hele.

Og hva kan gjøres for dem som opplever dette? I del 2 av denne fjerde episoden av Lærerrommet møter du kunnskapsminister Jan Tore Sanner, utdanningsforbundets leder Steffen Handal og Elevorganisasjonens Agathe Waage. De snakker om mulige løsninger på skolepress og stress blant elevene i skolen. Og dessuten har helsesista noe mer på hjertet.

Flere episoder for alle

Lærerrommet passer for alle som jobber med eller er engasjerte i barnehage, skole eller høyere utdanning. Vi henter inn ulik ekspertise i podkastene: Forskere og fagfolk, lærere, barnehagelærere og ledere. Vi belyser episodens tema fra ulike vinkler. 

I første episode av Lærerrommet er lekser temaet. En av gjestene er rektor Mette Krogh ved Ringshaug ungdomsskole i Tønsberg. Her har de tatt noen nye grep rindt lekser og tidsbruk.Og du møter lekseforsker Kjersti Lien Holte, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold.

I den andre episoden av Lærerrommet er temaet «seksårsreformen» og i den møter du professor Peder Haug ved Høgskolen i Volda og lærer Siri Skjæveland Lode på Jæren som også er i Utdanningsforbundets sentralstyre.

Og i tredje episode snakket vi om testkulturen i skolen, men nasjonale prøver og kartlegginger. Hvordan påvirkes skolen og elevene av det?

Førsteamanuensis og forsker Sølvi Mausethagen  ved storbyuniversitetet OsloMet diskuterer temaet med Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Lytt til podkasten Lærerrommet om tester og kartlegginger