Pensjonistene taper fjerde året på rad

Resultatet av årets trygdeoppgjør viser at pensjonistene taper fjerde året på rad.

Publisert 24.05.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

– Alderspensjonistene kan se for seg en reell inntektsnedgang på 0,2 prosent i år. Reguleringsregimet gir også tap. Hadde Stortingets intensjon om regulering med gjennomsnitt av lønn- og prisvekst blitt fulgt fra Pensjonsreformens start i 2011, ville en alderspensjonist i dag hatt 4000 kroner mer å rutte med, sier Unios delegasjonsleder, sjeføkonom Erik Orskaug.

Han utdyper:

– Det er ubegripelig at regjeringen ikke vil regulere pensjonene med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. I stedet tviholder regjeringen på at pensjonene skal være 0,75 prosentpoeng under forventet lønnsvekst. Det har pensjonistene tapt  4000 kroner på siden pensjonsreformen ble innført i 2011.

I årets trygdedrøftinger ser igjen regjeringen bort fra reguleringsforskriftens mulighet til å ta hensyn til de særlige forholdene ved lønnsutviklingen i 2016. Et samlet krav fra pensjonistorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene om å omgjøre etterreguleringen for året 2016 ble blankt avvist.

– På fjerde året oppfylles ikke stortingets intensjon om at pensjonistene skal ha halvparten av reallønnsveksten til lønnstakerne, sier Erik Orskaug.

Les Orskaugs notat om trygdedrøftingene 2018 på Unios side